×

คลังยิ้ม พันธบัตรออมทรัพย์เราชนะขายเกลี้ยง 6 หมื่นล้านบาท

16.02.2021
  • LOADING...
พันธบัตรออมทรัพย์เราชนะ

แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า หลังกระทรวงการคลังเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม. และเราชนะ วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท ล่าสุดขายครบวงเงินแล้วทั้ง 2 รุ่น

 

จากข้อมูลพบว่า พันธบัตรฯ รุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม. ขายหมดทั้ง 5,000 ล้านบาทภายใน 8 ชั่วโมง มีผู้สนใจลงทุนราว 9,600 คน ซึ่งมีผู้ลงทุนอายุตั้งแต่ 15 ปี จนถึงอายุ 93 ปี วงเงินซื้อเฉลี่ยต่อรายประมาณ 524,000 บาท

 

ขณะที่พันธบัตรฯ รุ่นเราชนะ ที่ขายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทน วงเงิน 55,000  ล้านบาท พบว่า ในรอบที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปซื้อ มีวงเงินเหลือ 4,000 ล้านบาท ได้จำหน่ายในรอบสองให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งขายครบวงเงินภายในครึ่งวันแรกของการเปิดขายรอบสอง

 

ทั้งนี้ พันธบัตรฯ รุ่นเราชนะ มีผู้ลงทุนราว 24,000 คน โดยมีกลุ่มอายุ 50-79 ปีเป็นกลุ่มผู้ลงทุนสูงสุด ส่วนใหญ่นิยมซื้อจากสาขาธนาคารด้วยวงเงินเฉลี่ย 2.13 ล้านบาท และส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนในกรุงเทพฯ

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising