×

ประธานพิจารณาร่าง พ.ร.บ. น้ำ ยืนยัน ไม่มีการเก็บภาษีน้ำเกษตรกรรายย่อย

02.10.2017
  • LOADING...

     หลังจากตลอดสัปดาห์ที่แล้วมีกระแสข่าวว่า ขณะนี้มีการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันและอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และปรากฏรายข่าวอีกด้วยว่า หากมีผลบังคับใช้จะมีการเรียกเก็บภาษีน้ำตามปริมาณการใช้น้ำ ซึ่งจะกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยที่ใช้น้ำในภาคเกษตรกรรม ทำให้มีกระแสต่อต้านและตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้และรายเอียดการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวว่าเหตุใดจึงสร้างภาระให้กับเกษตรกร

     ล่าสุดในวันนี้ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ…. ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ยืนยันว่าไม่มีเก็บภาษีใช้น้ำเกษตรกรในร่าง พ.ร.บ. นี้แต่อย่างใด แต่จะเก็บค่าใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

     ส่วนการตีความว่าแบบใดคือการเกษตรเชิงพาณิชย์ จะต้องให้กรมทรัพยากรน้ำไปศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรรายย่อย  

     พลเอก อกนิษฐ์ ย้ำอีกว่าร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา และยังพิจารณาไม่เสร็จสิ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ปี 2561 เพราะรายละเอียดของกฎหมายแต่ละมาตรากระทบกับกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับ จึงต้องใช้เวลามาก ที่มีการรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมีการประกาศใช้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นไม่เป็นความจริง

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories