×

เปิดให้เข้าชมวัดพระแก้วยามค่ำคืน ประชาชนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

โดย THE STANDARD TEAM
04.12.2020
  • LOADING...
วัดพระแก้ว

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เปิดให้กราบสักการะกลางคืน ตั้งแต่วันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 โดยเปิดให้เข้าชมความงามในรอบ 16.30-21.30 น. เนื่องในงานนิทรรศการ ‘ไตรโครงการ งานวันพ่อแห่งชาติ 2563’ ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้ที่ประตูสวัสดิโสภา

 

สำหรับประตูสวัสดิโสภา คือประตูฝั่งกระทรวงกลาโหม โดยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือเรียกเป็นสามัญว่า วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง มีพระระเบียงล้อมรอบเป็นอาณาบริเวณ ทางด้านหน้ามีประตูสวัสดิโสภา ซึ่งเป็นประตูกำแพงพระบรมมหาราชวัง เป็นทางเข้าพระอาราม สามารถติดต่อกับเขตพระราชฐานชั้นกลางได้ทางประตูดุสิตศาสดา

 

วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories