×

รัฐมนตรีมหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดเตรียมป้องกันน้ำท่วม-ดินถล่ม หลังไทยเข้าสู่ฤดูฝน

โดย THE STANDARD TEAM
01.06.2019
  • LOADING...
ภัยธรรมชาติ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน เริ่มมีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มในปี 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ 6 มาตรการคือ ให้มีศูนย์ประสานการปฏิบัติร่วมเพื่อให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในการควบคุม สั่งการจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ในส่วนอำนวยการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อติดตามสภาพอากาศและการบริหารจัดการน้ำ แจ้งเตือนภัยและสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดปลอดภัยทันที ส่วนการแจ้งเตือนภัยประชาชน ให้ดำเนินการในทุกช่องทางทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยให้ความสำคัญกับการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนถึงประชาชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง

 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่ปลอดภัยให้มีความพร้อมรองรับการอพยพประชาชนในพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการคมนาคมทางทะเลและการท่องเที่ยว กำหนดมาตรการประกาศห้ามการเดินเรือ และในจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หากมีสถานที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้สั่งการหน่วยงานรับผิดชอบประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่ และห้ามนักท่องเที่ยวหรือบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดกำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น และหน่วยงานตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด ดำเนินการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย และพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับการอพยพประชาชนให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง และจัดระบบสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน เครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อม

 

ตลอดจนเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ โดยจัดเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำไว้เป็นการล่วงหน้า พร้อมเชิญชวนประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมกับภาครัฐตามทักษะความถนัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย และเร่งการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยด่วนที่สุด ทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและดินถล่ม สามารถแจ้งสายด่วนสาธารณภัย 1784 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising