×
273291

วันนอร์ดาบสอง ซักฟอกนโยบายรัฐบาล บอกเลื่อนลอย จะให้นักการเมืองมีคุณภาพ แต่สัมมนารีสอร์ตผิดกฎหมาย

25.07.2019
  • LOADING...

วันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส. บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชาติ อภิปรายต่อจาก สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ว่า นโยบายรัฐบาลเลื่อนลอย พูดเรื่อยเปื่อย จะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ แม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังรู้สึกไม่อยากจะอ่าน อ่านข้ามไปข้ามมา เพราะไม่จูงใจให้อ่าน นโยบายยากในการติดตามผล ทั้งผู้ปฏิบัติและคนที่จะตรวจสอบ นโยบาย 35 หน้า ไม่เห็นว่ามีวิสัยทัศน์อะไร พูดง่ายๆ คือ หาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนไม่ได้ ยากที่ประชาชน ผู้ประกอบการ นักลงทุนจะเชื่อมั่นมาลงทุน เพราะไม่มีวิชันว่าจะทำเมื่อไร จะเริ่มเมื่อไร แล้วจะวัดอย่างไร

 

“ท่านบอกว่าเตรียมการปฏิวัติมา 3 ปี จะให้ผมเชื่อมั่นว่า ท่านนายกรัฐมนตรีมีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร หากท่านสามารถเตรียมการเพื่อการปฏิวัติได้อย่างละเอียด เก็บรายละเอียดการสืบทอดอำนาจได้อย่างรัดกุมแบบนี้ สู้เอาความมานะพยายามที่เตรียมการกว่า 3 ปี มาทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ เริ่มต้นที่สนใจในหลักการประชาธิปไตยเสียก่อน ซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์ จะดีกว่าเยอะ”

 

วันมูหะมัดนอร์กล่าวอีกว่า ในส่วนการแถลงนโยบาย ไม่ใช่สักแต่ว่าอ่านนโยบายแบบผ่านๆ แล้วจบๆ กันไป ประเทศมันไม่ได้ดีขึ้นด้วยการอ่านนโยบายอย่างเดียว การกระทำก็เป็นส่วนสำคัญ และสำคัญกว่าอีกด้วย ยกตัวอย่างที่รัฐบาลบอกว่า การบริหารราชการแผ่นดินจะยึดหลักการ 4 ข้อ โดยข้อ 2 บอกว่า จะยืดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่การรัฐประหารที่ผ่านมา จะยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร เขียนได้อย่างไรว่ายึดมั่น ตนไม่เชื่อมั่นในคนปฏิบัติ เพราะท่านทำปฏิวัติรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญ ไม่น่าเชื่อว่าข้อความอันนี้เกิดจากคนที่เคยปฏิวัติ ถ้าบอกยึดมั่นระบบเผด็จการประชาธิปไตยพอไปได้ และขอถามว่า ที่เตรียมการมา 3 ปีกว่า แล้วมาอ้างว่ายึดอำนาจเพราะบ้านเมืองวุ่นวาย ถามว่าเตรียมการอะไร 

 

วันมูหะมัดนอร์อภิปรายด้วยว่า ที่บอกว่าส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ แต่พรรคที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีไปสัมมนาในรีสอร์ตผิดกฎหมาย มีการจับกุม 2 ครั้ง แล้วบอกว่ามีคุณภาพได้อย่างไร 

 

“การกำกับดูแลวินัยการเงินการคลัง รองนายกฯ สมคิดรู้ดีว่าเป็นบทบาทของ รมว.คลัง ที่ผ่านมาเวลาจะเลือก รมว.คลัง จะดูว่าไปกำกับดูแลได้เคร่งครัดแค่ไหน แต่ อุตตม สาวนายน รมว.คลัง รมว.คลังที่แต่งตั้งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีวินัยทางการเงิน สมัยไปดูแลสถาบันการเงินคือธนาคารกรุงไทย ท่านได้อนุมัติเงินให้เกิดความเสียหายกว่า 1 หมื่นล้านบาท แล้วบอกไม่ผิดได้อย่างไร กรรมการ 3 ใน 5 ติดคุก รายงานการประชุมท่านก็นั่งอยู และไม่ได้คัดค้าน แล้วจะให้เชื่อว่าจะมากำกับเงินของประเทศ 3 ล้านล้าน ให้เคร่งคัดได้อย่างไร”

 

ขณะที่คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะรัฐมนตรีการคลังที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์ เคร่งครัดในวินัย ในงบประมาณของชาติ เงินภาษีประชาชนทั้งนั้น แค่ธนาคารที่เคยนั่งบริหาร ซึ่งเล็กกว่างบประมาณของชาติเยอะ ก็ยังถูกตั้งคำถาม และด้วยมหัศจรรย์ของกฎหมายอย่างไรก็ไม่ขอพูดถึง แต่ก็มันก็ค้างคาใจ สุจริตในที่ประจักษ์อย่างไรกันแน่ แบบนี้ถือว่าไม่เหมาะสม 

 

หัวหน้าพรรคประชาชาติกล่าวอีกว่า เรื่องที่ดิน ก็จะรอดูว่านโยบายการกระจายที่ดินนั้นจะถูกปฏิบัติอย่างไร สำเร็จหรือไม่ เพราะนโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดี ความเหลื่อมล้ำบ้านเรามีเยอะ เรื่องที่ดินเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญ ชาวบ้านตาดำๆ ที่ไม่มีที่ทำกิน กับ เศรษฐีที่ครองที่ดินมากมาย รัฐบาลจะทำอย่างไร ประชาชนจะเป็นผู้ติดตามดูแน่นอน การกระจายอำนาจ เพิ่มบทบาทการปกครองของการปกครองส่วนท้องถิ่น พูดกันมาเยอะช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งเรื่องการเลือกตั้งทุกระดับ ลดอำนาจรัฐบาล เพิ่มอำนาจท้องถิ่น อันนี้ใช่ แต่ในทางปฏิบัติ อยากให้ช่วยกวดขันจริงๆ จังๆ หน่อย เพราะดูงบประมาณที่รัฐบาลให้ไปมันน้อยกว่าภาระที่ได้รับ ไม่ใช่เอางบประมาณที่ต้องรับใช้ประชาชนไปซื้ออาวุธกันสนุกสนาน เอาให้มันจริงจัง การกระจายอำนาจที่กระจายงานไปท้องถิ่นนั้น งบประมาณก็ต้องตามไปด้วย 

 

“ข้องใจคำว่าเร่งด่วนของนโยบายรัฐบาลนั้น เสริมให้เราได้เข้าใจหน่อยว่า ภายในระยะเวลาเท่าไร เพราะหากไร้ซึ่งการระบุระยะเวลา คำว่าเร่งด่วน ก็ไม่มีความหมาย และมันจะประเมินผลไม่ได้ หรือว่าท่านกลัวการประเมินผล กลัวในเรื่องการตรวจสอบ อย่าไปกลัวเลยครับ ท่านทำได้ ประชาชนก็ตรวจสอบได้ มันเป็นเรื่องธรรมดาในวิถีทางประชาธิปไตย หรือว่าท่านยังไม่คุ้นชิน”

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories