×

วันนอร์ ขอบคุณที่ไว้วางใจทำหน้าที่ประธานสภา ยืนยันปฏิบัติหน้าที่เป็นกลางทางการเมือง น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงเป็นแนวทางปฏิบัติ

โดย THE STANDARD TEAM
04.07.2023
  • LOADING...

วันนี้ (4 กรกฎาคม) ที่อาคารรัฐสภา วันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวแสดงวิสัยทัศน์โดยระบุว่า ขอขอบคุณที่เสนอชื่อตนมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้ ถ้าตนได้รับความไว้วางใจจากท่านทั้งหลายในการทำหน้าที่ ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางทางการเมือง และน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวานนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป จะปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริต โปร่งใส ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบัญญัติของสภา และกำหนดแนวทางร่วมกับรองประธานทั้งสองท่าน เพื่อกฎหมาย ญัตติ และกระทู้ถามอย่างเป็นระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 

และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการทุกคณะ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน รวมนโยบายต่างประเทศของฝ่ายนิติบัญญัติ และจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานของสถาบันพระปกเกล้าให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานฝ่ายนิติบัญญัติ และส่งเสริมให้วิทยุและสถานีโทรทัศน์ของสภาเป็นของประชาชน ส่งเสริมประชาธิปไตยทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

ทั้งนี้ ประธานสภาชั่วคราวระบุว่า เมื่อมีการแสดงวิสัยทัศน์เสร็จแล้ว ขอประกาศว่าที่ประชุมมีมติเลือกวันมูหะมัดนอร์เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 6 วรรค 3

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising