×

อินโดนีเซียเตรียมจัดพิธีฉลองวันวิสาขบูชาโลก

โดย THE STANDARD TEAM
04.06.2023
  • LOADING...

นอกจาก ‘เกาะบาหลี’ เกาะที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยความสวยงามของภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งชายฝั่งทะเล ชายหาดในเขตร้อนชื้น อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางศาสนาของประเทศ สำหรับคนอินโดนีเซียแล้ว โบโรบูดูร์ (Borobudur) หรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่อว่า วัดบุโรพุทโธ ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มหัศจรรย์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำชาติ โดยตั้งอยู่ที่เมืองยอกยาการ์ตา หรือ ยอกยา บนเกาะชวา 

 

บุโรพุทโธ แปลว่า วัดที่สร้างบนภูเขา มหาสถูปบุโรพุทโธอันงดงามนั้นรังสรรค์ขึ้นด้วยความรักและความศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นต่อพระพุทธศาสนา สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ไศเลนทร์แห่งอาณาจักรศรีวิชัย ระหว่าง พ.ศ. 1321-1393 สร้างขึ้นก่อนปราสาทนครวัดของกัมพูชาประมาณ 300 ปี กษัตริย์เป็นชาวฮินดูแต่เลื่อมใสในพุทธศาสนานิกายมหายาน จึงทำให้เกาะชวาเป็นศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศรีวิชัย ในอดีตประติมากรรมแต่ละชิ้นได้รับการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมีความหมาย อันมีนัยถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจักรวาล 

 

บุโรพุทโธสร้างขึ้นจากหินลาวาภูเขาไฟเกือบ 2 ล้านก้อน มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงด้านฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง-ยาวด้านละ 123 เมตร แต่ละด้านมีบันไดและซุ้มประตูขึ้นสู่มหาเจดีย์ ซึ่งมีทั้งหมด 10 ชั้น ชั้น 1-6 มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนชั้น 7-10 มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม

 

ผ่านกาลผ่านสมัยจวบจนเข้าต้นพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งใกล้สิ้นยุคของศรีวิชัย ในเวลานั้นชาวโปรตุเกสได้เริ่มเข้ามายึดครองหมู่เกาะต่างๆ และอิทธิพลของศาสนาอิสลามได้เข้ามาแทนที่ บุโรพุทโธได้ถูกลืมเลือนไปและถูกทิ้งร้างท่ามกลางป่าเขาเป็นเวลานับร้อยๆ ปี จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 24 เซอร์โทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ชาวดัตช์ ได้ค้นพบบุโรพุทโธขึ้นอีกครั้งในสภาพที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งแรกในระหว่าง พ.ศ. 2448-2453 โดยใน พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก

 

วันวิสาขบูชาเป็นอีกหนึ่งเทศกาลและวันหยุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก รัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำคัญเป็นตัวแทนจัดงานวันวิสาขบูชาสามวันสามคืน ณ ที่แห่งนี้ทุกปี โดยในปีนี้เตรียมจัดงานพิธีจุดประทีป WAISAK NASIONAL LIGHT OF PEACE เบื้องหน้าพระมหาเจดีย์บุโรพุทโธ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเทศกาลวันวิสาขบูชา ในทุกปีมักได้รับการตอบรับการร่วมกิจกรรมจากบุคคลสำคัญในประเทศมาร่วมกิจกรรมเสมอมา โดยปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ผู้นำอินโดนีเซียคนปัจจุบันเข้าร่วมพิธีด้วย

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising