×

ปากบารา พื้นที่อุทยานที่กำลังจะหายไป

โดย
04.06.2017
  • LOADING...

โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (Logistics Master Plan) เชื่อมโครงข่ายการขนส่งระหว่างอันดามันและอ่าวไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในภาคใต้ที่มีปัญหาตั้งแต่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เพราะตัวรายงานที่ไม่ได้บ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์และลักษณะพิเศษของพื้นที่ เช่น ปะการังเจ็ดสี ดอกไม้ทะเล กัลปังหาสีขาว ตลอดจนเป็นเส้นทางหากินของพะยูน วาฬบรูด้า และฉลามวาฬ อีกทั้งยังต้องถอนพื้นที่ส่วนหนึ่งออกจากสถานะความเป็นอุทยานหากโครงการได้รับการอนุมัติ นักวิชาการในระดับพื้นที่และชาวบ้านจึงได้ร่วมกันศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณอ่าวปากบาราเพื่อยืนยันว่าอ่าวปากบารามีความอุดมสมบูรณ์และไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งที่จะสร้างท่าเรือน้ำลึก

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories