×

‘VERSO HACK 2023’ มากกว่าการแข่งขัน แต่คือเวทีบ่มเพาะเยาวชนที่สามารถออกแบบอนาคตของตัวเองด้วยตัวเอง [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
17.02.2023
 • LOADING...

HIGHLIGHTS

3 min read
 • โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ กรุงเทพฯ (VERSO International School) โรงเรียนระบบอเมริกัน สอนด้วยหลักสูตร Innovative US Curriculum โดยได้รับการรับรองแบบ Fully Accredited จาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) ที่มุ่งเน้นสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีอิสระ โดยออกแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วและคาดเดาได้ยาก
 • ซิกเนเจอร์อีเวนต์ที่ VERSO จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้สามารถออกแบบอนาคตได้ด้วยตัวเอง เน้นสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีอิสระ และปลูกผังความคิดแบบ Entrepreneur คือ ‘VERSO HACK’ การแข่งขัน Hackathon สำหรับนักเรียนอายุ 13-18 ปี เพื่อเฟ้นหาความเป็น Entrepreneur ในตัวทุกคน 
 • ‘VERSO HACK 2023’ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ร่วมมือกับ Reactor School ซึ่งเป็นโรงเรียนสตาร์ทอัพชั้นนำของสิงคโปร์ ภายใต้โจทย์ของการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งเสริมการบริโภคที่ใส่ใจ เพื่อลดขยะและสร้างผลกระทบเชิงบวก ผ่านหัวข้อย่อย 3 หัวข้อ ได้แก่ แฟชั่นที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการจัดการขยะอาหารและพลาสติกอย่างยั่งยืน 
 • การแข่งขันปีนี้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้ชนะคือใคร และมีอะไรพิเศษกว่าปีที่ผ่านมา เราสรุปให้

หากคำกล่าวของ Franklin D. Roosevelt อดีตประธานาธิบดีคนที่ 32 ของสหรัฐอเมริกา ที่ว่า “เราไม่อาจจะสร้างอนาคตให้คนรุ่นใหม่ได้ แต่เราสามารถเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับอนาคตได้” เป็นแนวคิดที่ถูกต้อง คงต้องใช้สรรพกำลังจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่หน่วยแรกอย่างครอบครัว หรือหน่วยสำคัญอย่าง ‘โรงเรียน’ มาช่วยกันบ่มเพาะเยาวชนให้สามารถออกแบบอนาคตได้ด้วยตัวเองทั้งในโรงเรียนและในการใช้ชีวิตประจำวัน 

 

เป็นเรื่องน่ายินดีที่แนวคิดดังกล่าวตรงกับพันธกิจของ ‘โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ กรุงเทพฯ’ (VERSO) ที่มุ่งเน้นสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีอิสระ โดยออกแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วและคาดเดาได้ยาก 

 

 

นอกจากหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการเรียนแบบ Project-Based Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์จริงหรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ แล้วลงมือหาคำตอบผ่านการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติจริง ทางโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งหนึ่งในซิกเนเจอร์อีเวนต์ที่ VERSO จัดเป็นประจำต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 ก็คือ ‘VERSO HACK’ การแข่งขัน Hackathon สำหรับนักเรียนอายุ 13-18 ปี เพื่อเฟ้นหาความเป็น Entrepreneur ในตัวทุกคน 

 

 

‘VERSO HACK’ เปรียบได้กับสนามประลองไอเดียขนาดย่อมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ลงสนามจริง เพราะได้ทั้งความรู้จากผู้ประกอบการตัวจริง เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการเริ่มต้นทำธุรกิจ เทคนิคการนำเสนอไอเดีย การสร้างชิ้นงานต้นแบบ และได้ทดสอบความสามารถของตัวเองผ่านโจทย์ทางธุรกิจที่ท้าทายภายใต้ระยะเวลาจำกัด และจะต้องเรียนรู้การทำงานเป็นทีมเพื่อค้นหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด 

 

ความเจ๋งของ VERSO HACK อยู่ตรงที่ได้ Reactor School ซึ่งเป็นโรงเรียนสตาร์ทอัพชั้นนำของสิงคโปร์ ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนทักษะการทำธุรกิจ และประสบการณ์การจัด Hackathon สำหรับเยาวชนทั่วทวีปเอเชีย มาร่วมจัดการแข่งขันทุกปี จึงมั่นใจได้ว่าการแข่งขันจะถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ กระตุ้นให้ผู้ลงแข่งเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดีที่สุดในโลก

 

 

การแข่งขัน Hackathon ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ในชื่อ ‘VERSO HACK 2023’ ภายใต้โจทย์ที่ว่า เราจะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งเสริมการบริโภคที่ใส่ใจ เพื่อลดขยะและสร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านแฟชั่น การท่องเที่ยว และขยะอาหารหรือมลพิษได้อย่างไร ผ่านหัวข้อย่อย 3 หัวข้อ ได้แก่ แฟชั่นที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการจัดการขยะอาหารและพลาสติกอย่างยั่งยืน 

 

สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะวัดจากความสร้างสรรค์และทักษะในการใช้เทคโนโลยี รวมไปถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ผลลัพธ์ที่ตามมา ความเป็นไปได้ และความยั่งยืนในการนำไปใช้จริง

 

 

โดยในรอบ Pre-Hack Day จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2023 ส่วนรอบ Hack Day 1 & Day 2 ก็เพิ่งจบลงเมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2023 โดยทีมผู้ชนะปีนี้ ได้แก่ 

Junior Team Champion: ทีม 3 PEAS IN A POD
Junior Team Runner-up: ทีม GAME OF RECYCLING
Senior Team Champion: ทีม AHAAN
Senior Team Runner-up: ทีม SOLE SEARCHER
รางวัลพิเศษ Best Team Presentation ได้แก่ Junior Team: ทีม FOOD FIX และ Senior Team: ทีม FASTE 

 

 

กติกาที่เหมือนกันทุกปีคือเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจทั่วประเทศ 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น Junior อายุ 13-15 ปี และรุ่น Senior อายุ 16-18 ปี เข้ามาเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน รวมทั้งพบปะกับนักธุรกิจรุ่นเยาว์ เพื่อนและรุ่นพี่ที่มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อเรียนรู้ทักษะจริงในการเข้าใจลูกค้า การสร้างโมเดลต้นแบบ ไปจนถึงการนำเสนอไอเดีย

 

 

แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและจำนวนทีมที่เข้ารอบมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี รวมไปถึงเมนเทอร์และวิทยากรที่มาให้ความรู้ก็มาพร้อมทักษะที่เข้มข้นกว่าเดิม โดยปีนี้มีโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนไทยจากทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น 35 โรงเรียน แบ่งเป็นทีม Junior 15 ทีม และ Senior 13 ทีม รวมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดมากกว่า 110 คน ทุกทีมที่เข้ารอบยังได้มีโอกาสรับฟังประสบการณ์ของ ณัฐภัค อติชาตการ ผู้ก่อตั้ง Trash Lucky สตาร์ทอัพที่ชวนคนไทยหันมาแยกขยะส่งรีไซเคิลเพื่อลุ้นทอง ในรอบ Pre-Hack Day และ Djoann Fal นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในวัยเพียง 25 ปี ที่มาแชร์ประสบการณ์และเผยเคล็ดลับความสำเร็จในชีวิต เรียกได้ว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม VERSO HACK นอกจากจะได้ประสบการณ์ในการทดลองเป็นนักธุรกิจจริงแล้ว ยังได้ทั้งแรงบันดาลใจและความรู้ต่างๆ กลับไปใช้ได้ในชีวิตจริงที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน

 

 

ตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน กว่าจะกลั่นเป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์และตรงใจกรรมการที่สุด น้องๆ ทุกคนยังได้เมนเทอร์ด้านต่างๆ มาคอยให้คำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็น นพพล เตชะพันธ์งาม ผู้ก่อตั้งและ CEO-nornnorn, การุณ งามพรรณ CEO-UPCYDE, อมรพล หุวะนันทน์ CEO & Co-founder- Moreloop, ธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์ Co-founder- Moreloop, เกวลิณ อัทธายุ Head of Sustainability, VP – Pomelo Fashion, สรณัญช์ ชูฉัตร ผู้ก่อตั้ง- CEO- CSO ETRAN (Thailand) และ สรวิทย์ สันจินดาSenior Project Manager – Agoda,  

 

เมื่อถึงเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ต้องนำเสนอไอเดียแก่กรรมการ  ขั้นตอนการตัดสินถูกแบ่งออกเป็น 2 รอบคือรอบ Semi Final โดยมีกรรมการทั้งหมด 6 คน ได้แก่

 • Prued (Aom) Wahachart Wahachart – City Expansion Manager, Grab
 • Monkmai Wilawan Panyoung – Co-Founder & CEO, Environman
 • James Leyson – MD, Scholars of Sustenance 
 • Joy deLeon, CFA – Senior Investment Manager, Beacon Venture Capital
 • Saijai (Kia) P. Pongsripetch – Venture Builder, Co-learning & Connecting, Reapra
 • Moh Suthasiny Sudprasert Sudprasert – Co-CEO & Co-Founder, Happy Grocers

 

 

และจะมีเพียง 10 ทีมเท่านั้นจาก Junior 5 ทีม และ Senior 5 ทีมที่จะผ่านเข้ารอบ Final โดยมีกรรมการร่วมตัดสินในรอบนี้ทั้งหมด 5 คน ได้แก่

 • Mihoko Chida – Lower Loop Leader, VERSO
 • Amarit Charoenphan – Partner, Unfold Ventures & Innovation Advisor, VERSO 
 • Dr.Lye Kim Soon – Chief Strategy Officer, Strategic PMO & Innovation, B.Grimm Joint Venture
 • Daniel Ross – Chief Investment Officer, BTS Group Holdings Plc
 • Thiraya Thiranakanat – Co-Founder & CEO, CareerVisa Digital and CareerVisa (Thailand).

 

 

มากกว่าผลแพ้ชนะ เยาวชนที่ผ่าน “VERSO HACK” ทุกคนจะได้ทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ หรืออาจค้นพบภาพอนาคตของตัวเองชัดเจนขึ้น 

 

 

น้องๆ เยาวชนอายุ 13-18 ปี เตรียมลับสมองรอเข้าร่วมการแข่งขัน “VERSO HACK” อีกทีปีหน้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสารของการแข่งขันปีหน้าได้ที่ https://www.facebook.com/versohack หรือ https://www.verso.ac.th/hack

 

ส่วนตอนนี้ใครที่อยากไปเยี่ยมชมโรงเรียน ทางโรงเรียนกำลังจะมีงาน Open House ในวันที่ 10 มีนาคมนี้ เวลา 9.00 – 11.00 น. สามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมงานได้ที่ https://www.verso.ac.th/openhouse2022-23

 

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising