×

‘วราวุธ ศิลปอาชา’ นั่งหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคนใหม่ หลังกัญจนาไขก๊อก เปิดทางคนรุ่นใหม่บริหารพรรค

โดย THE STANDARD TEAM
03.10.2022
  • LOADING...
วราวุธ ศิลปอาชา

วันนี้ (3 ตุลาคม) พรรคชาติไทยพัฒนาจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2565 โดยก่อนการประชุม กัญจนา ศิลปอาชา ในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา อธิบายถึงสาเหตุที่ลาออกจากการทำหน้าที่หัวหน้าพรรค พร้อมขอบคุณคณะกรรมการบริหารพรรค คณะทำงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกพรรคที่ร่วมกันทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

 

พร้อมระบุว่าถึงเวลาคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่ ให้พรรคชาติไทยพัฒนากลับมาเข้มแข็ง หลุดพ้นคำครหาพรรคการเมืองท้องถิ่น ให้กลับมาปักธงพรรคชาติไทยพัฒนา กลับมาปักธงทั่วทุกภูมิภาค เหมือนเช่นเดียวกับที่ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้เป็นบิดาได้ทำไว้ ตามอุดมการณ์ ‘สัจจะ กตัญญู’ พร้อมย้ำคุณค่าในอดีตที่บรรหารได้ลงมือปฏิบัติ ทำงานจริง จนได้รับฉายาว่ามังกรสุพรรณ 

 

จากนั้น อนุรักษ์ จุรีมาศ รองหัวหน้าพรรค ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และ ประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ตามระเบียบวาระ โดยประภัตรแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีวาระสําคัญเพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เนื่องด้วย กัญจนา ศิลปอาชา ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา และมีผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามข้อบังคับพรรค นอกจากนี้ ที่ประชุมจะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่ด้วย 

 

โดยตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ประกอบด้วย

 

หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

– วราวุธ ศิลปอาชา

 

รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

– อนุรักษ์ จุรีมาศ

– อนุชา สะสมทรัพย์

– วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์

– สัมพันธ์ แป้นพัฒน์

– ยุทธพล อังกินันทน์

 

เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา

– ประภัตร โพธสุธน

 

รองเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา

– นิติวัฒน์ จันทร์สว่าง

– ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช

– อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา

– นันทพร ดำรงพงศ์

 

เหรัญญิกพรรคชาติไทยพัฒนา

– พวงรัตน์ ชัยบุตร

 

นายทะเบียนพรรคชาติไทยพัฒนา

– พิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ

 

กรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา

– สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง

– ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์

– นพดล มาตรศรี

– อุดม โปร่งฟ้า

– สุรชัย ทิณเกิด

– อภิวัชร บัวพันธ์

– พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล

– พีระวัฒน์ พุ่มทอง

– พงษ์ศักดิ์ ชมสุวรรณ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising