×

นักศึกษาอุเทนถวาย ปิดถนน ประท้วงเลิกเรียนออนไลน์ ชี้บางวิชาต้องลงมือปฏิบัติ ทุกคนเสียค่าเทอมตามระเบียบ

โดย THE STANDARD TEAM
24.11.2022
  • LOADING...

วันนี้ (24 พฤศจิกายน) ที่บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กลุ่มนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลายชั้นปี รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาตามปกติ ไม่ใช่รูปแบบออนไลน์ เนื่องจากนักศึกษาบางคนไม่เข้าใจในการเรียนมากเพียงพอ

 

ทางตัวแทนนักศึกษา ได้อ่านแถลงการณ์ข้อเรียกร้อง ระบุว่า ต้องการให้คณบดีเปิดการเรียนแบบ On-site ในทุกชั้นปี เนื่องจากปัจจุบันทางรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการโควิด และอนุญาตให้สถาบันต่างๆ สามารถเปิดการเรียนแบบ On-site ได้ตามปกติ

 

เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและชดเชยโอกาสในการเรียนการสอนที่เสียไปกว่า 2 ปีที่มีการแพร่ระบาดโควิด แต่ในขณะที่คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ แต่คณบดีกลับมีคำสั่งห้ามไม่ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในบางวิชาเข้าเรียนแบบ On-site ทั้งๆ ที่เป็นวิชาที่ต้องทำความเข้าใจ และต้องอาศัยการปฏิบัติจริง เช่น การก่ออิฐ ก่อปูน การสร้างโมเดลต่างๆ บางวิชาที่อาศัยการออกแบบในคอมพิวเตอร์ ทางอาจารย์ก็ให้นักศึกษาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เองเพื่อมาทำงานส่ง 

 

ซึ่งในความเป็นจริงนักศึกษาควรได้ใช้ทรัพยากรในมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ เพราะจ่ายค่าเทอมตามระเบียบการศึกษาทุกอย่าง ในทางกลับกัน นักศึกษาบางคนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งที่จ่ายค่าเรียนเต็ม แต่วิชาภาคปฏิบัติกลับต้องทำงานที่บ้าน ใช้ทรัพยากรของตนเอง จึงได้ทำเรื่องขอลดค่าเทอม แต่มหาวิทยาลัยกลับตอบว่าไม่มีนโยบายในการลดค่าเทอมให้นักศึกษา  

 

นอกจากนี้ เราควรมีกิจกรรมต่างๆ เหมือนนักศึกษาทั่วไป แต่คณบดีกลับห้ามนักศึกษาปีที่ 1 ทำกิจกรรม หรือนักศึกษาบางคนเดินทางมาส่งงานที่มหาวิทยาลัยกลับถูกอาจารย์สั่งพักการเรียนฐานระเมิดระเบียบ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงควรมีการตักเตือนหรือทำทัณฑ์บนก่อนได้ 

 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ต้องการให้ ผศ.ทองพูล ทาสีเพชร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกมารับขอเรียกร้องของนักศึกษา และตอบคำถามที่นักศึกษาอยากรู้ด้วยตนเอง

 

ต่อมาเวลา 11.30 น. กลุ่มนักศึกษาที่มารวมกลุ่มได้ยกระดับการชุมนุมจากการที่ยืนอยู่บริเวณริมฟุตปาธ เดินลงปิดถนนพญาไท ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยฯ ระยะทางประมาณ 100 เมตร 

 

จนกระทั่ง ทางคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เรียกตัวแทนนักศึกษาเข้าไปพูดคุยและหาทางออก และยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง 

 

ผศ.ทองพูลกล่าวว่า ตนจะรับเรื่องทั้งหมดเข้าที่ประชุมของคณะฯ ในเรื่องการเปิดการเรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยจะจัดรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากนักศึกษาปีที่ 1 ยังอยู่ในช่วงของการเรียนทฤษฎี ส่วนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ก็สามารถเรียนได้ตามปกติ ในเรื่องที่มีการพักการเรียน หรือการไล่นักศึกษาบางคนออก ทางคณะมีเหตุผลและหลักฐาน ซึ่งอยากจะให้นักศึกษาลองไปย้อนดูสถานการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งที่คณะฯ กำลังทำอยู่ตอนนี้คือการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา และความคงอยู่ของนักศึกษาเป็นสำคัญ

 

ภายหลังการชุมนุมเรียกร้องตั้งแต่ช่วงเช้า และมีการเจรจาในหลายครั้งจนกระทั่งเวลา 13.26 น. มนูญ จิตรสำเริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ออกมาประกาศว่า ทางคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะยอมให้นักศึกษาปี 1-4 เข้าเรียน On-site เต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายนี้ โดยได้ขอตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์แต่ละภาควิชาเพื่อหารือแนวทางป้องกันและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษารุ่นน้องปีที่ 1 ที่เข้ามาเรียน On-site 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising