×

ใช้มือถือขณะขับขี่ เพิ่มความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

โดย THE STANDARD TEAM
14.12.2018
  • LOADING...

ผู้ใช้จักรยานยนต์บนถนนกรุงเทพมหานครกำลังใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ ซึ่งเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไป การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 2-4 เท่า เพราะทำให้ผู้ขับขี่เสียสมาธิ และปฏิกิริยาตอบสนองช้าลง

นอกจากนี้การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถยังเข้าข่ายความผิดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551 มาตรา 43 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ขับรถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีอุปกรณ์เสริมสำหรับสนทนา (Small Talk) เท่านั้น โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์ หากฝ่าฝืน มีบทลงโทษปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising