×

สหรัฐฯ วางแผนที่จะบริจาควัคซีนโควิดให้กับไทย จากกว่า 23 ล้านโดสที่จัดสรรไว้สำหรับภูมิภาคเอเชีย

โดย THE STANDARD TEAM
07.07.2021
  • LOADING...
วัคซีนโควิด

วันนี้ (7 กรกฎาคม) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เผยแพร่เอกสารข่าว หัวข้อ ‘สหรัฐฯ วางแผนที่จะบริจาควัคซีนให้กับไทย’ มีรายละเอียดระบุว่า ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐอเมริกาประกาศแผนการส่งมอบวัคซีนโควิดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจำนวน 80 ล้านโดสให้กับประเทศต่างๆ ที่มีความจำเป็นในทั่วโลก ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจำนวนหนึ่งจากการบริจาคดังกล่าว สหรัฐฯ บริจาควัคซีนเหล่านี้เพื่อช่วยชีวิตผู้คน และนำชาติทั้งหลายในการยุติโรคระบาดใหญ่นี้

 

ในแผนการบริจาควัคซีนจำนวน 80 ล้านโดสดังกล่าว สหรัฐฯ จะมอบวัคซีนกว่า 23 ล้านโดสให้กับประเทศต่างๆ ในเอเชีย ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคนี้รวมถึงประเทศไทยปลอดภัย การบริจาควัคซีนเหล่านี้เป็นความช่วยเหลือนอกเหนือไปจากความช่วยเหลือมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐฯ ได้ให้ผ่านทางโคแวกซ์ (COVAX) ซึ่งเป็นโครงการจัดสรรวัคซีนโควิดให้แก่นานาประเทศอย่างเท่าเทียม โดยรวมถึงวัคซีน Pfizer 500 ล้านโดสในปีที่กำลังจะมาถึง

 

กว่า 60 ปี สหรัฐฯ และไทยผนึกกำลังรับมือกับปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อการสาธารณสุข ความร่วมมือนี้เพิ่มพูนขึ้นนับตั้งแต่เกิดการระบาด โดยสหรัฐฯ ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาคีชาวไทยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อตอบสนองต่อโรคโควิด รวมถึงช่วยให้ไทยเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญได้ จนถึงปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐฯ ได้มอบความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิดให้กับไทยแล้วเป็นมูลค่ากว่า 40 ล้านดอลลาร์ (1,280 ล้านบาท) แผนบริจาควัคซีนครั้งนี้จะเพิ่มมูลค่าความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นอย่างมาก

 

จนถึงปัจจุบันสหรัฐฯ ได้มอบความช่วยเหลือซึ่งรวมไปถึงเครื่องช่วยหายใจ หน้ากากกรองอากาศ ชุดตรวจหาการติดเชื้อ หน้ากากอนามัย แว่นตานิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ สำหรับแพทย์และพยาบาลชาวไทย มูลค่ารวม 28.5 ล้านดอลลาร์ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นตามแนวชายแดน 

 

นอกจากนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาด (CDC) ของสหรัฐฯ ซึ่งมีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของไทยมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ยังได้มอบความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิดแล้วเป็นจำนวน 13 ล้านดอลลาร์

 

สหรัฐฯ แน่วแน่ต่อพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างเรากับไทย ตลอดจนค่านิยมแห่งเสรีภาพ สันติภาพ และความมั่งคั่งที่เราต่างยึดถือ

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising