×

สัดส่วนกำแพงภาษีที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากจีน หลังบรรลุข้อตกลงเฟส 1

16.01.2020
  • LOADING...

ผลจากข้อตกลงการค้าเฟส 1 ทำให้สหรัฐฯ ต้องลดกำแพงภาษีให้กับจีนบางส่วน รวมถึงชะลอการขึ้นภาษีสินค้าจีนบางรายการ แต่สินค้าส่วนใหญ่ยังต้องแบกภาระภาษีขาเข้าตามเดิม สัดส่วนกำแพงภาษีปัจจุบันเป็นอย่างไร ก่อนที่สองฝ่ายจะเดินหน้าเจรจาเฟส 2 เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าในส่วนที่เหลือ

 

 

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories