×

รัฐบาล​ตั้ง​ 8 มาตรการเร่งด่วน ควบคุม-ปราบปราม​ สินค้าทางออนไลน์ไม่ได้มาตรฐาน

โดย THE STANDARD TEAM
28.10.2023
  • LOADING...
รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี

วันนี้ (28 ตุลาคม) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นกลไกหลักในการยกระดับเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยได้วางนโยบายในระยะเริ่มต้นเร่งด่วน 3 เดือนแรกที่สามารถทำได้ทันที ภายใต้ภารกิจ Quick Win

 

รัดเกล้ากล่าวว่า หนึ่งในภารกิจเร่งด่วนภายใต้ Quick Win คือการปราบปรามสินค้าออนไลน์ไร้มาตรฐาน ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เร่งดำเนินการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์ม 

 

โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมกับได้ออก 8 มาตรการเร่งด่วนเพื่อกำกับดูแล ควบคุม และส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ถูกหลอกจากการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์

 

8 มาตรการเร่งด่วน ได้แก่ 

 

  1. มาตรการ 3 ร. (เร่งตรวจ เร่งกำกับ เร่งปราบ) 
  2. มาตรการจับจริง-ปรับจริง  
  3. มาตรการเชื่อมโยงข้อมูล 
  4. มาตรการให้ความรู้ 
  5. มาตรการขยายผลอย่างยั่งยืน 
  6. มาตรการสร้างความตระหนัก 
  7. มาตรการใกล้ชิดประชาชน และ 
  8. มาตรการเพิ่มอาวุธทางความรู้ให้เจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจ  

 

ซึ่งคาดว่าทั้ง 8 มาตรการจะสามารถกวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพที่จำหน่ายทางแพลตฟอร์มออนไลน์ให้หมดไปภายใน 6 เดือน

 

รัดเกล้ากล่าวต่อว่า ในลำดับต่อๆ ไปสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเร่งเดินหน้าผลักดัน 8 มาตรการเข้าสู่กระบวนการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สมอ. ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองภารกิจ Quick win อย่างเร่งด้วย 

 

โดยลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามร้านจำหน่ายทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง กวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพให้หมดไปจากท้องตลาดภายใน 6 เดือน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สินค้าได้อย่างปลอดภัย

 

“การออก 8 มาตรการเร่งด่วนภายใต้ภารกิจ Quick Win รวมถึงการลงพื้นที่ตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดและทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งกวาดล้างสินค้าออนไลน์ไร้คุณภาพให้หมดสิ้นไปภายใน 6 เดือน” รัดเกล้ากล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising