×

นัดด่วน 28 ก.พ. ส.ส. ประชุมสภาทิ้งทวน ถก พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้กฎหมายป้องกันซ้อมทรมาน บางมาตรา

โดย THE STANDARD TEAM
24.02.2023
  • LOADING...
ประชุมสภา

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวว่าในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ สภาผู้แทนราษฎรจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดสุดท้าย เพื่อพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

 

ทั้งนี้ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หลายท่าน รวมไปถึงประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อวานนี้ (23 กุมภาพันธ์) คือการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดสุดท้าย แต่จริงๆ แล้วก็จะเป็นเช่นนั้น เพราะสภาต้องปิดสมัยประชุมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ แต่บังเอิญว่าเมื่อวานนี้มีหนังสือจากนายกรัฐมนตรีมายังประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเวลา 16.04 น. เรื่อง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566  

 

ดังนั้นจึงขอเสนอร่าง พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวมาเพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 172 ที่บัญญัติว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอ พ.ร.ก.นั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ พ.ร.ก.โดยเร็ว และสภาสามารถประชุมได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้กำหนดการประชุมสภาเป็นพิเศษขึ้นในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เพื่อพิจารณา พ.ร.ก.ดังกล่าว และเชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในสมัยประชุมของสภาชุดนี้ โดยการนัดประชุมนั้นได้ปรึกษาหารือกับวิปทั้งสองฝ่ายแล้ว สำหรับเนื้อหาสาระของกฎหมายดังกล่าวจะเป็นอย่างไร ขอให้ติดตามการประชุม เพราะกฎหมายนี้เป็นกฎหมายสำคัญที่หลายฝ่ายรอคอย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising