×

มติรวมไทยสร้างชาติหนุน #สมรสเท่าเทียม ของรัฐบาล เปิดโอกาสให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศมีสิทธิใช้ชีวิตร่วมกันตามกฎหมาย

โดย THE STANDARD TEAM
19.12.2023
  • LOADING...

วันนี้ (19 ธันวาคม) อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส. ราชบุรี โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) แถลงภายหลังประชุม สส. ของพรรคว่า ที่ประชุมมีมติให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่.. พ.ศ. …. เพื่อรองรับเรื่องสมรสเท่าเทียม ที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภา ในวันที่ 21 ธันวาคม โดยไม่มีการยื่นร่างของพรรคเข้าประกบแต่อย่างใด

 

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้มีสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งการจดทะเบียนสมรส รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้สภาพิจารณา โดยพรรครวมไทยสร้างชาติสนับสนุนการสมรสเท่าเทียม ไม่ว่าหญิงกับหญิง หรือชายกับชาย หรือสิทธิในการจดทะเบียนบุตรบุญธรรม การรับมรดก สิทธิในการประกันสังคม เมื่อมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วจะทำให้คนเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ และใช้ชีวิตร่วมกันได้ตามกฎหมาย จะทำให้กฎหมายนี้เป็นสากลมากขึ้น

 

อัครเดชกล่าวว่า กฎหมายลักษณะนี้เคยมีการเสนอเข้าสภามาแล้ว เข้าใจว่ายังไม่สมบูรณ์ ยังไม่มีการแก้ไขให้ครอบคลุมในหลายๆ เรื่อง และกระทบกับกฎหมายหลายฉบับ จึงต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยดูผลกระทบไปถึงกฎหมายอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมรดก กฎหมายที่ดิน กฎหมายการมีบุตรบุญธรรม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องการจดทะเบียนสมรส แม้กระทั่งคำนำหน้า ซึ่งกฎหมายต่างๆ เหล่านี้จะต้องดูกฎหมายอื่นนำมาประกอบด้วย

 

“พรรครวมไทยสร้างชาติสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ตามร่างที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่ 21 ธันวาคมนี้ โดยพรรคได้เสนอกรรมาธิการสัดส่วนของพรรค 2 คนคือ ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส. บัญชีรายชื่อ และกำลังทาบทามบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ เป็นเครือข่ายของผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้ามาร่วมเป็นกรรมาธิการ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ เป็นการพิจารณากฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมผู้มีความหลากหลายทางเพศในอนาคต” อัครเดชกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising