×

เลือกตั้ง 2566 : กกต. ลงคำสั่งหน่วย 10 เขต 1 นครปฐม เลือกตั้งใหม่ 21 พ.ค. หลังประสบเหตุฝนถล่ม-ลมแรง งดลงคะแนน

โดย THE STANDARD TEAM
19.05.2023
  • LOADING...
อิทธิพร บุญประคอง

วันนี้ (19 พฤษภาคม) อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (ประธาน กกต.) มีคำสั่งที่ 913/2566 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้ง 1 จังหวัดนครปฐม 

 

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันเลือกตั้ง 

 

เนื่องจากเกิดเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรง ทำให้ปะรำที่เลือกตั้งล้ม และกระดานติดแผ่นป้ายประกาศล้มได้รับความเสียหาย และในระหว่างนั้นมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางส่วนมาปรากฏตัวในที่เลือกตั้ง แต่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 10 ได้ประกาศงดลงคะแนน จึงไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 ประกอบข้อ 5 และข้อ 166 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงมีมติให้ยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และให้มีการลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว

 

โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันลงคะแนนใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ ปะรำบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม โดยพร้อมเพรียงกัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising