×

UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน​ ‘นวดไทย’ เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
13.12.2019
  • LOADING...
นวดแผนไทย

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ประกาศผ่านทวิตเตอร์ให้มรดกทางวัฒนธรรม ‘นวดไทย’ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น Intangible Cultural Heritage (ICH) หรือ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติแล้ว

 

สำหรับการยื่นขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง UNESCO มีขั้นตอนการพิจารณา และไทยได้เข้าไปปรับปรุงมาตรฐานของร้านนวดต่างๆ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ของ UNESCO

 

UNESCO ระบุว่า การนวดแผนไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของการดูแลสุขภาพแบบไทยๆ ในฐานะที่เป็นยาที่ไม่ใช้ยาและเป็นการรักษาด้วยตนเอง

 

ปัจจุบันนวดไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ นวดไทยเพื่อการรักษาโรค และนวดไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

 

โดยนวดไทยมีรากฐานในการดูแลตนเองในสังคมชาวนาไทยในอดีต ทุกหมู่บ้านมีหมอนวดซึ่งชาวบ้านจะไปหาเมื่อพวกเขาปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานในทุ่งนา เมื่อเวลาผ่านไปประสบการณ์เหล่านี้ได้พัฒนาเป็นระบบความรู้อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันนวดไทยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising