×
412029

กระทรวงการต่างประเทศโต้สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนยูเอ็น ยืนยันไทยยึดกติกาสากล

โดย THE STANDARD TEAM
24.10.2020
  • LOADING...
กระทรวงการต่างประเทศโต้สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนยูเอ็น ยืนยันไทยยึดกติกาสากล

วันนี้ (24 ตุลาคม) กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ หลังเผยแพร่แถลงข่าวร่วมของผู้เสนอรายงานพิเศษด้านสิทธิเสรีภาพและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม โดยระบุว่า

 

ผู้เสนอรายงานพิเศษดังกล่าวเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระที่มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ในประเทศต่างๆ ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้เสนอรายงานพิเศษในประเด็นต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ และคณะทำงานต่างๆ ซึ่งข้อห่วงกังวลที่ปรากฏในแถลงข่าวเรื่องการจับกุม การใช้น้ำฉีดแรงดันสูงเพื่อสลายการชุมนุม การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฯลฯ ได้รับการชี้แจงในการบรรยายสรุปต่อคณะทูตและองค์การระหว่างประเทศแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศบรรยายสรุปและตอบคำถามร่วมกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผู้แทนสำนักงาน OHCHR ประจำประเทศไทยได้เข้าฟังด้วย

 

ในวันเดียวกันกับที่มีการเผยแพร่แถลงข่าวร่วมของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้หารือกับ มิเชล บาเชเล ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ ผ่านการสื่อสารทางไกลเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทยและการแถลงข่าวร่วมข้างต้นเพื่อชี้แจงเพิ่มเติม โดยเฉพาะการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ ไทยยึดมั่นในพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) 

 

และรัฐบาลไทยรับมืออย่างสมดุลระหว่างข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ที่เป็นพลังเงียบ (Silent Majority) และที่สำคัญคือกระบวนการทางยุติธรรมและศาลมีความเป็นอิสระ โดยล่าสุดศาลมีคำสั่งยกเลิกคำร้องของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อปิดสื่อบางแห่งแล้ว

 

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2563 มีสำนักข่าวบางแห่งได้รายงานข่าวเรื่องท่าทีของกลุ่มผู้เสนอรายงานพิเศษฯ โดยสรุปเนื้อหาคลาดเคลื่อนว่ากลุ่มผู้เสนอรายงานพิเศษฯ เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัว ‘ทุกคน’ โดยไม่มีเงื่อนไข แต่ข้อเท็จจริงคือเรียกร้องให้ปล่อยตัว ‘บุคคลที่ถูกจับกุมเพียงเพราะใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐาน’ (ผู้ชุมนุมทั่วไป) ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories