×

Twitter เริ่มทดลองฟีเจอร์ใหม่ ‘ทวีตเสียง’ ความยาวสูงสุด 140 วินาที

18.06.2020
  • LOADING...

ใครที่คิดว่าการจำกัดจำนวนตัวอักษรในการทวีตข้อความบน Twitter ที่ 280 ตัวอักษรดูจะเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปและไม่สะดวก ล่าสุด Twitter กำลังพิจารณาการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการทดสอบฟีเจอร์ใหม่ให้ผู้ใช้งานบางกลุ่มสามารถทวีตข้อความแบบเสียงได้แล้ว

 

ในแต่ละทวีตเสียง ผู้ใช้งานสามารถทวีตข้อความแบบเสียงของตัวเองได้สูงสุดที่ 140 วินาที โดยเข้าไปที่หน้าทวีตข้อความ แล้วคลิกเลือกไอคอน ‘คลื่นแถบเสียงสีม่วง’ ที่มุมฝั่งซ้ายใกล้ๆ กับไอคอนกล้องถ่ายรูป จากนั้นก็สามารถกดอัดข้อความเสียงได้ทันที

 

จุดประสงค์ของการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในครั้งนี้มาจากการที่ Twitter มองว่าการทวีตข้อความตัวอักษรไม่อาจบอกเล่าเรื่องราวหรืออารมณ์ของผู้ทวีตได้ทั้งหมด “เราหวังว่าการทวีตข้อความแบบเสียงจะช่วยสร้างประสบการณ์การใช้งานทวิตเตอร์ในแบบที่เป็นมนุษย์มากขึ้นให้กับผู้ใช้งานทุกคน

 

“และหวังว่าก่ีทวีตข้อความเสียงจะช่วยให้คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้ในหลากหลายมิติด้วยความรวดเร็ว”

 

ถึงอย่างนั้นก็ดี ตอนนี้ Twitter ได้เปิดให้ผู้ใช้งาน ‘บางราย’ เท่านั้นที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และสามารถลองใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวได้ โดยจะทยอยให้ผู้ใช้งาน iOS ทุกรายสามารถทวีตข้อความเสียงได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้า ส่วนผู้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการอื่นๆ อาจจะต้องรอต่อไปอีกสักระยะ 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising