×

หน้าจอเปลี่ยนไป ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร สวมหน้ากากอนามัยจัดรายการ หลัง กทม. มีประกาศบังคับ

27.04.2021
  • LOADING...
หน้าจอเปลี่ยนไป ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร สวมหน้ากากอนามัยจัดรายการ หลัง กทม. มีประกาศบังคับ

‘ที่ไม่เห็นก็ได้เห็น’ สถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนไทยและคนทั่วโลกน่าจะเข้าใจประโยคดังกล่าวมากขึ้น เพราะการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนที่ต้องต่อสู้กับโรคระบาดดังกล่าวได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้าน มีระยะห่างในการพบปะ ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ต้องพกติดตัว เป็นเสมือนอวัยวะร่างกายที่เพิ่มเติมเข้ามา ยังไม่นับถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคม เศรษฐกิจ ด้านต่างๆ ที่ตามมาอีกหลายเงื่อนไข

 

ทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้เราทุกคนมีความปลอดภัยจากโรค และท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ที่เรียกว่าระลอกเดือนเมษายน 2564 ที่ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 54 ราย ขณะที่ยอดผู้ป่วยยังพุ่งเป็นอัตราหลายพันคนต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ภาครัฐต้องตัดสินใจกลับมาใช้มาตราการควบคุมโรคแบบเข้มข้นอีกครั้ง

 

กรุงเทพมหานคร โดย ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักนั้น

 

เจตนาในการประกาศคือการป้องกันการติดต่อของโรคจากบุคคลไปสู่บุคคล การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในอาคารหรือที่ต่างๆ จะต้องสวมหน้ากาก สำหรับในที่สาธารณะต้องใส่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือไม่ เพราะบุคคลอื่นอาจมาใช้สถานที่นั้นต่อ 

 

สำหรับกรณีของผู้ประกาศข่าว หรือจัดรายการในสตูดิโอนั้น เนื่องจากสตูดิโอถือว่าเป็นสถานที่นอกเคหสถานและสถานที่พำนักตามประกาศดังกล่าว อีกทั้งเป็นสถานที่ที่มีผู้ปฏิบัติงานรวมกันมากกว่า 1 คน มีลักษณะเป็นห้องปิด ซึ่งจะมีผู้เข้ามาใช้งานต่อเนื่อง การทำงานของผู้ประกาศขณะอ่านข่าวหรือจัดรายการจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องสวมหน้ากากตามที่กำหนดในประกาศ  อีกทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นบุคคลสาธารณะที่จะมีภาพปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไป จึงควรเป็นภาพที่สวมใส่หน้ากากเพื่อเป็นแบบอย่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรง และต้องการความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นในขณะนี้ด้วย

 

เมื่อประกาศดังกล่าวมีผลบังคับ วันนี้เราสำรวจหน้าจอพบว่าผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ผู้ดำเนินรายการในหลายช่อง ให้ความร่วมมือด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าระหว่างทำหน้าที่ เป็นอีกภาพที่แปลกตาในสถานการณ์ที่ ‘ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น’

 

หน้าจอเปลี่ยนไป ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร สวมหน้ากากอนามัยจัดรายการ หลัง กทม. มีประกาศบังคับ

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising