×

เผ่าภูมิมอบนโยบายธนารักษ์ เรียกคืนที่ราชพัสดุรกร้าง แก้ประเมินที่ดิน ตั้ง KPI เพิ่มรายได้เพิ่มขึ้น 5% ต่อปี

โดย THE STANDARD TEAM
05.06.2024
  • LOADING...
เผ่าภูมิ

วานนี้ (4 มิถุนายน) เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายแก่กรมธนารักษ์ โดยมี จำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ โดยได้มอบนโยบายดังนี้

 

  1. ตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุในครอบครองของหน่วยราชการ หากมิได้ใช้ประโยชน์ รกร้าง หรือใช้ประโยชน์ต่ำกว่าประสิทธิภาพพื้นที่มาก ให้พิจารณาเรียกคืนที่ดินราชพัสดุ เพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ที่สูงกว่า

 

  1. สร้างรายได้จากที่ราชพัสดุให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับศักยภาพที่ดิน แบ่งที่ดินราชพัสดุเพื่อจัดหาประโยชน์เป็น 2 ส่วน คือ
  • เพื่อสร้างรายได้ เช่น ที่มูลค่าสูง ที่ดินในเมือง เช่าโดยเอกชนกำลังจ่ายสูง กลุ่มนี้ต้องสร้างรายได้ให้รัฐสูงสุด
  • เพื่อสังคม เช่น ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยประชาชน กลุ่มนี้อัตราค่าเช่าต้องเป็นมิตรต่อประชาชน เน้นถึงความเป็นธรรม จริยธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

 

  1. ตั้งเป้า KPI กรมธนารักษ์ รายได้กรมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี เพิ่มพื้นที่จัดหาประโยชน์อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี เปลี่ยนผู้บุกรุกเป็นผู้เช่าราคาต่ำไม่น้อยกว่า 2,000 รายต่อปี และปรับอัตราเช่าให้สอดคล้องกับเอกชนโดยมี ROA เป้าหมายที่ 3% 

 

  1. แก้ปัญหาราคาประเมินที่ดินไม่สะท้อนราคาตลาด ลดรอบการประเมินเพื่อเพิ่มความถี่การปรับราคาที่ดินให้สะท้อนราคาจริง เชื่อมข้อมูลข้ามหน่วยงาน ปรับสูตรคำนวณราคาที่ดิน ใช้ข้อมูลทางเลือกเข้าช่วยประเมินที่ดิน

 

  1. เร่งจัดทำบัญชีที่ราชพัสดุที่ได้จากการยึดทรัพย์ เพื่อนำไปสร้างรายได้แก่รัฐนอกเหนือจากการขายทอดตลาด

 

  1. พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อสังคม และเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย การสร้างศูนย์เลี้ยงเด็กขนาดเล็กในชุมชน การสร้าง Senior Complex
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising