×

คลังเตรียมตั้งงบชดเชยท้องถิ่น 4 หมื่นล้านบาท หลังออก 3 มาตรการภาษี พร้อมยอมรับเข้าซื้อหุ้น OR รวม 153 ล้านหุ้น

26.01.2021
  • LOADING...
คลังเตรียมตั้งงบชดเชยท้องถิ่น 4 หมื่นล้านบาท หลังออก 3 มาตรการภาษี พร้อมยอมรับเข้าซื้อหุ้น OR รวม 153 ล้านหุ้น

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่ 3 เรื่อง ได้แก่ 

 

1. มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มาตรการลดภาษีที่ดินฯ) โดยให้ลดภาษีในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2564 

 

2. มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย (มาตรการลดค่าธรรมเนียมฯ) โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% (เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน) โดยยังคงไว้สำหรับที่อยู่อาศัยใหม่ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

“เรามองการออกมาตรการลดภาษีและค่าธรรมเนียม 2 ด้าน คือ คนที่มีกำลังจะสามารถเซฟเงินและเอาไปใช้จ่าย ถือเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายอีกทาง อีกด้านคือการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้บริษัทไปดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างการดูแลพนักงานได้”

 

ทั้งนี้ 2 มาตรการข้างต้น ทางกระทรวงการคลังเตรียมหารือตั้งงบประมาณ ชดเชยรายได้ให้ท้องถิ่นในปี 2565 นี้ โดยข้อมูลจากปี 2563 พบว่า การใช้มาตรการลดภาษีที่ดินฯ คิดเป็นมูลค่ารวม 3.5 หมื่นล้านบาท ส่วนการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ การโอนอยู่ที่ 5.6 พันล้านบาท รวมที่ 4.06 หมื่นล้านบาท

 

ขณะที่มาตรการที่ 3 คือ การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี (การขยายเวลายื่นแบบฯ) 1. เงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้ ขยายเวลา 3 เดือนเป็น 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมที่ 31 มีนาคม 2564 เฉพาะการยื่นแบบ E-Filing 2. การยื่นแบบแสดงรายการ และนำส่งหรือชำระภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564 จากเดิม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เฉพาะการยื่นแบบ E-Filing 

 

อย่างไรก็ตาม มาตรการลดภาษีที่ดินฯ และมาตรการลดค่าธรรมเนียมฯ จะต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ขณะที่การขยายเวลายื่นแบบฯ ที่จะต้องมีการออกประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในเร็วๆ นี้ โดยกระทรวงการคลังจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป  

 

นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่า ทางกระทรวงการคลังขายหุ้น บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) โดยจะเข้าใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้น IPO ของ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR รวม 153 ล้านหุ้น 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories