×

บขส. เปิดเดินรถสายใต้ทุกเส้นทาง 9 มิ.ย. นี้ หลังคลายล็อกให้เดินทางข้ามจังหวัดได้

โดย THE STANDARD TEAM
08.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (8 มิถุนายน) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ ที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้าระหว่างจังหวัดที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานได้ 

 

สำหรับเส้นทางเดินรถภาคใต้ที่เปิดให้บริการ ประกอบด้วย

 

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – เกาะสมุย

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ภูเก็ต

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ด่านนอก

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – สตูล

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – กระบี่

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ชุมพร

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – หลังสวน

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ด่านเจดีย์สามองค์ 

เส้นทางกรุงเทพฯ – ทับละมุ – พังงา (สายเก่า), กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – โคกกลอย (สายเก่า)

กรุงเทพฯ – ภูเก็ต, กรุงเทพฯ – กระบี่

กรุงเทพฯ – นครศรีฯ – สงขลา

กรุงเทพฯ – นครศรีฯ – หัวไทร

กรุงเทพฯ – ตรัง, กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล

กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก

กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง

กรุงเทพฯ – สตูล

กรุงเทพฯ – เกาะสมุย

กรุงเทพฯ – ดอนสัก (ท่าเรือ)

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา

กรุงเทพฯ – คลองท่อม – กระบี่

 

ทั้งนี้ บขส. ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงาน โดยมีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมกำหนด เช่น จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร หากผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนด จะไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นำอาหารมารับประทานบนรถโดยสาร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส โดยจะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น 

 

ซึ่ง บขส. ได้เปลี่ยนแปลงจุดพักรับประทานอาหารตามเที่ยวเวลารถออก เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาเปิด-ปิด ร้านอาหารตามเวลาเคอร์ฟิวด้วย นอกจากนี้ พนักงานประจำรถ พนักงานประจำสถานี และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่ง และต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด

 

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องสแกนคิวอาร์โค้ดจากเว็บไซต์ไทยชนะ เพื่อ Check in/Check out หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8 – คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออก และจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และรถโดยสารจะจอดรับ-ส่ง ตามจุดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้เท่านั้น

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising