×

ครม. อนุมัติโอนย้าย พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. นั่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ก่อนเกษียณราชการปี 68

โดย THE STANDARD TEAM
24.10.2023
  • LOADING...
ภาณุรัตน์ หลักบุญ

วันนี้ (24 ตุลาคม) คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 

 

โดยให้โอนข้าราชการตำรวจ พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (ประเภทบริหารระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 

สำหรับ พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2508 ปัจจุบันอายุ 58 ปี จบการศึกษาจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 25, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 41, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการวางแผน สถาบันเกริก และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

 

ทั้งนี้ เส้นทางราชการของ พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ เคยดำรงตำแหน่งตำรวจป่าไม้ในเขตภาคเหนือ และรับผิดชอบงานกองปราบปรามทางหลวงและผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ก่อนจะมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยจะเกษียณอายุราชการในปี 2568

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising