×

พาณิชย์โอนเงินประกันรายได้ให้เกษตรกรแล้ว ชาวสวนปาล์มได้งวดแรก 1 ต.ค.

โดย THE STANDARD TEAM
02.10.2019
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการเปิดตัวการจ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่กระทรวงพาณิชย์ 

 

โดยมีหน่วยงานภาคีหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่ได้รับเงินประกันรายได้เข้าบัญชี ธ.ก.ส. โดยตรงเข้าร่วมงาน พร้อมตัวแทนเกษตรกรจำนวนหนึ่ง

 

จุรินทร์กล่าวว่าการประกันรายได้สินค้าเกษตรเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และรัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตร โดยมอบให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบสินค้าข้าว ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบสินค้ายางพารา

 

จุรินทร์กล่าวอีกว่าปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าแรกที่กระทรวงพาณิชย์เร่งขับเคลื่อนการประกันรายได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมา

 

โดยวันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นการจ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันทั่วประเทศตามกรอบโครงการที่กำหนดไว้ คือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ในราคาเป้าหมายของผลปาล์มทะลายอัตราน้ำมัน 18% ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ราคาตลาดอ้างอิงกำหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) แต่งตั้ง เงินประกันรายได้ที่เกษตรกรแต่ละรายจะได้รับคือเงินส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย-ราคาตลาดอ้างอิง โดยเกษตรกรจะได้รับเงินตามจำนวนไร่ที่มีอยู่ (ไม่เกิน 25 ไร่) 

 

รายงานระบุด้วยว่าใช้ปริมาณผลผลิต 2,906 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นเกณฑ์คำนวณ การเปิดตัวการจ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2562-2563 ในวันนี้มีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันได้ทราบข่าวอย่างทั่วถึงว่ารัฐบาลได้ให้ ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้งวดแรกเข้าบัญชีของเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ตามโครงการทุกท่านแล้ว

 

หากยังมีเกษตรกรรายใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเดิมที่ขึ้นไว้แล้วก็ขอให้รีบติดต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ รวมทั้งขอเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. ที่สาขาใกล้บ้านท่าน เพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในงวดต่อไปที่จะจ่ายให้เป็นงวด งวดละประมาณ 45 วัน

 

ด้าน วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่าสำหรับรายได้ปกติของเกษตรกรจากการขายผลปาล์มทะลาย ขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการเก็บเกี่ยวผลปาล์มสุก เพื่อให้ได้ผลปาล์มทะลายที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงและสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็จะเดินหน้าดำเนินมาตรการคู่ขนานเพื่อยกระดับและรักษาเสถียรภาพราคาผลปาล์มให้มีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories