×

เริ่มแล้ว ติวใช้ ‘Traffy Fondue’ ให้ฝ่ายรักษาความสะอาด กทม. หวังเพิ่มสายตาเฝ้าระวังอีกหลายหมื่นคู่ สอดส่องปัญหากรุงเทพฯ

โดย THE STANDARD TEAM
06.07.2022
  • LOADING...
Traffy Fondue

วันนี้ (6 กรกฎาคม) ศนิ จิวจินดา ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมรับฟังการประชุมอบรมการใช้งาน Traffy Fondue จาก ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยประจำศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

 

ขณะที่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบาย ‘รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue)’ และต่อมาได้มีมาตรการต่อยอดนโยบายดังกล่าว คือ ให้เจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความสะอาด (พนักงานกวาด) ซึ่งอยู่ในพื้นที่และใกล้ชิดกับประชาชน สามารถช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่องต่างๆ ได้ด้วย ซึ่งจะทำให้กรุงเทพฯ มีตาอีกหลายหมื่นคู่มาช่วยสอดส่องดูแล และแจ้งปัญหาเส้นเลือดฝอยที่ควรได้รับการแก้ไข

 

ในวันนี้ กทม. โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดประชุมอบรมการใช้งาน Traffy Fondue แก่ข้าราชการฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่กำกับดูแลพนักงานกวาดถนน จาก 50 สำนักงานเขต รวม 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยประจำ NECTEC สวทช. ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยและทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Traffy Fondue มาเป็นวิทยากรการประชุมอบรม เพื่อให้ข้าราชการที่เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้การใช้งาน Traffy Fondue ไปถ่ายทอดให้แก่พนักงานกวาด และเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตได้ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ดร.วสันต์ได้ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทดลองแจ้งปัญหาในฐานะประชาชน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากผู้เข้าร่วมการประชุม ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้รับเรื่องและผู้ดำเนินการแก้ปัญหาในพื้นที่เขตด้วย

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดูภาพรวมการแจ้งและการแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ที่ https://share.traffy.in.th/teamchadchart 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising