×

Top 5 ในกลุ่ม EM ที่แนวโน้มเศรษฐกิจแกร่งสุดปีหน้า

18.12.2020
  • LOADING...
Top 5 ในกลุ่ม EM ที่แนวโน้มเศรษฐกิจแกร่งสุดปีหน้า

Bloomberg Survey สำรวจกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ทั้ง 17 ประเทศ ผ่านตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อประเมินความแข็งแกร่งและการเติบโตของเศรษฐกิจ ผลสำรวจพบว่าประเทศไทยครองอันดับที่ 1 เนื่องจากมีทุนสำรองที่มั่นคง และมีศักยภาพสูงที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศ ขณะเดียวกัน ได้รับการคาดการณ์ GDP ปีหน้า จะขยายตัว 3.9% 

 

Top 5 ในกลุ่ม EM ที่แนวโน้มเศรษฐกิจแกร่งสุดปีหน้า

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising