×

10 อันดับรัฐวิสาหกิจ-องค์กรมหาชน ที่ได้รับเงินอุดหนุนมากที่สุดในร่างงบฯ ปี 65

โดย THE STANDARD TEAM
01.06.2021
  • LOADING...
รัฐวิสาหกิจ-องค์กรมหาชน

วันนี้ (1 มิถุนายน) นับเป็นวันที่สองที่สภาผู้แทนราษฎรได้เปิดอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท หนึ่งในงบประมาณที่รัฐบาลเสนอคือ ตั้งงบจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน วงเงินกว่า 1.3 แสนล้านบาท รวม 24 องค์กร 

 

สำหรับเหตุผลในการตั้งงบจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนคือ เป็นการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ, จัดสรรภายใต้แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ, สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการและรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ

 

THE STANDARD เปิด 10 อันดับรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนมากที่สุดในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

รัฐวิสาหกิจ-องค์กรมหาชน

 

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising