×

สว. 67 : ธงทองชวนคนไทยสมัคร สว. ให้มากที่สุด ช่วยเป็นหูเป็นตา-เป็นความหวังในกระบวนการพิสดารนี้

โดย THE STANDARD TEAM
10.05.2024
  • LOADING...
ธงทอง จันทรางศุ

วันนี้ (10 พฤษภาคม) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นต่อการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดใหม่ที่กำลังจะมาถึง ภายหลัง สว. ชุดปัจจุบันที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะหมดวาระลงในวันนี้ว่า

 

“วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นวันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นอันสิ้นสุดลง และอีกไม่กี่วันข้างหน้า จะมีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่จำนวน 200 คน

 

“ในพื้นที่และเวลาที่มีอยู่จำกัดตรงนี้ ผมขอยกประเด็นเรื่องความจำเป็นที่ต้องมีวุฒิสภา หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา รวมถึงวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ว่าควรเป็นอย่างไร มีอย่างไรค้างไว้ก่อน เพราะจะอภิปรายเช่นไรก็คงไม่มีประโยชน์ในเวลานี้แล้ว

 

“ประเด็นสำคัญที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าคือวิธีการที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าสมาชิกวุฒิสภาจะมาจากที่ใดได้ บวกกับกติกาที่เป็นรายละเอียดหรือเป็นกฎหมายลูกที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดขึ้น สามัญมนุษย์ย่อมเห็นว่าเป็นกติกาที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน ยากต่อความเข้าใจ แถมยังเป็นหนแรกที่มีการใช้กติกาแบบนี้ในโลกของเราด้วย

 

“เด็ดยิ่งไปกว่านั้นคือประชาชนทั้งหลายมีบทบาทน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้ในกระบวนการสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองคราวนี้ ใครที่คิดจะเสนอตัวเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องเสียเงิน 2,500 บาท อันเปรียบเหมือน ‘ค่าบัตรผ่านประตู’ เพื่อเข้าไปอยู่ในกระบวนการ เงินจำนวนนี้ไม่มากสำหรับบางคน แต่มากมายนักสำหรับคนอีกมหาศาล”

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง ยังระบุอีกว่า กติกาเรื่องการแนะนำตัวเองว่าทำอย่างนี้ได้ แต่ห้ามทำอย่างโน้น ซึ่ง ‘อย่างโน้น’ มีมากกว่า ‘อย่างนี้’ มากนัก ก็ยังสามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้อีกมากว่าเขียนขึ้นด้วยความมุ่งหมายอย่างไร มีความชัดเจนปฏิบัติได้เพียงใด และจะเกิดผลอะไรติดตามมา

 

“ส่วนตัวผมเอง ในฐานะคนที่เรียนและทำงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องมายาวนานย่อมมีความสนใจกับกระบวนการการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภารอบนี้เป็นธรรมดา แต่ไม่ได้หมายความว่าผมอยากเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับ ผมมีความพอใจกับอัตภาพของตัวเอง และคิดว่าตัวเองสามารถทำประโยชน์ได้ตามสมควรแก่วัยของตัวเองแล้ว หากแต่ผมจะมีความสุขใจยิ่งถ้าได้เห็นกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาคราวนี้ได้รับความใส่ใจและเข้ามามีส่วนร่วมจากคนจำนวนมาก อย่างน้อยก็เพื่อบรรเทาความเสียหายจากกระบวนการ ซึ่งจำกัดจำเขี่ยและตัดสิทธิคนจำนวนมากให้ออกไปอยู่นอกเวที

 

“ผมจึงอยากเชิญชวนสนับสนุนให้ท่านผู้มีคุณสมบัติและมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โปรดพิจารณาสมัครเข้าร่วมในกระบวนการให้เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าท่านใดผ่านกติกานี้แล้วได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา ผมก็ฝากความหวังว่าท่านจะทำหน้าที่ผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 

“แต่แน่นอนว่าสำหรับท่านที่ไม่ได้ผ่านกติการอบนี้ อย่างน้อยท่านก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีประชาธิปไตยแบบไทยของเรา และได้เข้าไปช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงในกระบวนการอันพิสดารนี้อย่างดีที่สุดเท่าที่คนไทยคนหนึ่งจะทำได้แล้ว เพียงเท่านี้ผมก็ขอขอบพระคุณจากใจจริงแล้วครับ”

 

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising