×

ทีเอ็มบีธนชาตเปิดกำไรสุทธิไตรมาส 1/64 ติดลบ 33.2% ผลตั้งสำรองฯ สูง 5,480 ล้านบาท

20.04.2021
  • LOADING...
ทีเอ็มบีธนชาตเปิดกำไรสุทธิไตรมาส 1/64 ติดลบ 33.2% ผลตั้งสำรองฯ สูง 5,480 ล้านบาท

ธนาคารทหารไทย (ทีเอ็มบีธนชาต) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส 1/64 มีกำไรสุทธิ 2,781 ล้านบาท ลดลง 33.2% ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง รวมถึงมีการตั้งสำรองฯ เพื่อรองรับความไม่แน่นอน

 

ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมาส 1/64 อยู่ที่ 12,872 ล้านบาท ลดลง 8.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นเพราะรายได้ดอกเบี้ยลดลง 16.6% จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปี 2563 และสินเชื่อชะลอตัว เพราะธนาคารมุ่งเน้นการให้สินเชื่ออย่างมีคุณภาพตามสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวน

 

ขณะเดียวกันส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย (NIM) อยู่ที่ 3.00% ลดลงจากไตรมาส 4/63 ที่อยู่ระดับ 3.06% และยังลดลงหากเทียบกับไตรมาส 1/63 ที่อยู่ 3.12% มีปัจจัยหลักมาจากอัตราผลตอบแทนเงินให้สินเชื่อลดลง และการทบทวนรายปีในการปรับประมาณการทางบัญชีของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) สำหรับพอร์ตสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 

ด้านรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยไตรมาส 1/64 อยู่ที่ 3,971 ล้านบาท ลดลง 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่ลดลง (-92.1%) แม้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิยังคงเติบโต 7.7%

 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ อยู่ที่ 7,928 ล้านบาท ลดลง 4.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ รวมถึงอื่นๆ เป็นหลัก

 

อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิที่ลดลงยังมาจากการตั้งสำรองฯ ที่สูงขึ้น โดยไตรมาส 1/64 มีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 5,480 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยตั้งสำรองสำหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นบนพอร์ตสินเชื่อที่มาจากมาตรการช่วยเหลือ ทั้งนี้ ไตรมาส 1/64 ยังตั้งสำรองน้อยกว่าไตรมาส 4/64 ถึง 33.5% ซึ่งมีการตั้งสำรองที่ 8,237 ล้านบาท

 

ขณะที่สินเชื่อขั้นที่ 3 (NPL) ณ ไตรมาส 1/64 อยู่ที่ 43,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.61% จากไตรมาส 4/63 ที่อยู่ 39,594 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงิน และเป็นผลมาจากกลไกอื่นๆ ในการแก้ปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพชะลอตัวในไตรมาสนี้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising