×
327699

TMB ชี้ ปัญหาวิกฤตไวรัส-งบล่าช้า-ภัยแล้ง ทำเศรษฐกิจไทยปี 63 โตเหลือ 1.7-2.1%

05.02.2020
 • LOADING...

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี (TMB Analytics) เปิดเผยผลประเมินการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ปี 2563 หรือ GDP จะเติบโตเพียง 1.7-2.1% เมื่อเทียบกับปี 2562 จากก่อนหน้านี้ที่ประเมินว่าจะเติบโต 2.7% โดยปรับประมาณการลดลงเพราะ 3 ปัจจัย ได้แก่


วิกฤตไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

 • คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกของไทยเสียหาย 1.5 แสนล้านบาท ทั้งนี้มองว่าผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจะอยู่ในวงจำกัด
 • ปี 2563 คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปี 2563 อยู่ที่ 38.7 ล้านคน รายได้ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวข้องลดลง 1 แสนล้านบาท
 • ยอดส่งออกไปจีนจะลดลง 2.8 หมื่นล้านบาท ทำให้ภาพรวมส่งออกทั้งปี 2563 เติบโตเพียง 0.6% จากเดิมมองที่ 1.2% แม้ว่าจะส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดในช่วงไตรมาส 1 ของปีนี้ แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็คาดว่าการส่งออกจะปรับตัวดีขึ้น

 

ความล่าช้าของงบประมาณปี 2563 

 • ส่งผลกระทบให้เม็ดเงินลงทุนกว่า 6.6 หมื่นล้านบาทเข้าสู่เศรษฐกิจช้าลง ดังนั้นไตรมาสแรกของปี 2563 การเบิกจ่ายงบลงทุนจะคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2562
 • หากการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถเกิดขึ้นในไตรมาส 2 ของปี 2563 จะส่งผลให้อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปีนี้จะอยู่ที่ 60% ซึ่งต่ำกว่าระดับ 70% ของปีก่อนหน้า
 • ทั้งนี้คาดว่าเม็ดเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การลงทุนภาครัฐโดยรวมเติบโตเหลือ 2% จากเดิมคาดว่าจะอยู่ที่ 6%  


ภัยแล้งรุนแรงยิ่งขึ้น

 • ทาง TMB Analytics ประเมินว่าภัยแล้งปีนี้จะเกิดขึ้นเร็วและรุนแรง สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 6 หมื่นล้านบาท  
 • ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนแล้งจะยาวนานจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติ 10% ในทุกภาค และปริมาณน้ำในเขื่อนเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 43% ใกล้เคียงกับปี 2548 ที่เกิดวิกฤตภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 40 ปี ส่งผลต่อรายได้ภาคเกษตรและปัจจัยที่กดดันการบริโภคภาคเอกชนให้มีแนวโน้มชะลอลง 

 

อย่างไรก็ตาม มาตรการพยุงเศรษฐกิจที่ภาครัฐออกมาจะชดเชยผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงได้ราว 0.2% ได้แก่ 

 • ผลจากมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรเป็นเม็ดเงินรวมประมาณ 6.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรสำคัญ ทั้งข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย
 • ล่าสุดคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการทางการเงินที่เน้นช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินของรัฐ (วงเงิน 1.23 แสนล้านบาท) และมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ  

 

ทว่าแม้จะมีมาตรการรัฐบาล แต่ไม่สามารถชดเชยผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ภัยแล้ง และงบประมาณปี 2563 ที่ล่าช้า จึงทำให้เศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ 2.7% เหลือ 1.7-2.1%

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories