×

พบผู้ติดโควิด-19 ในเรือนจำพิเศษธนบุรีอีก 1,104 ราย เร่งตรวจยืนยัน-คัดแยกผู้ติดเชื้อ

โดย THE STANDARD TEAM
16.05.2021
  • LOADING...
พบผู้ติดโควิด-19 ในเรือนจำพิเศษธนบุรีอีก 1,104 ราย เร่งตรวจยืนยัน-คัดแยกผู้ติดเชื้อ

วันนี้ (16 พฤษภาคม) กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยยอดผู้ติดโควิด-19 จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำและทัณฑสถานพื้นที่เสี่ยง เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 1,104 ราย ในเรือนจำพิเศษธนบุรี 

 

โดยทั้งหมดที่ตรวจพบเพิ่มเป็นผู้ต้องขังที่ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว คือไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย และได้ดำเนินการรักษาด้วยการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เพื่อต้านไวรัสเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเร่งดำเนินการตรวจเชื้อซ้ำในกลุ่มที่ยังไม่พบเชื้อเพื่อยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR เพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกันได้อย่างทันท่วงที ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

กรมราชทัณฑ์จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อรับมือ แก้ไข และจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการเร่งประสานโรงพยาบาลแม่ข่าย การเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสำรองยาที่ใช้รักษาให้เพียงพอ 

 

พร้อมดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในด้านอื่นเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ และจากผู้ต้องขังเข้าใหม่ รวมถึงเป้าหมายสำคัญคือการเร่งจัดหาวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง โดยขณะนี้เริ่มฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำส่วนใหญ่แล้ว สำหรับผู้ต้องขังจะเริ่มต้นในกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัว จนครอบคลุมผู้ต้องขังทุกรายในที่สุด

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising