×

ผบช.น. ลงนามคำสั่งห้ามชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาล มีผลไปจนถึง 11 พ.ย. เพื่อไม่ให้เดือดร้อนประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน

โดย THE STANDARD TEAM
25.10.2023
  • LOADING...
ห้ามชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (25 ตุลาคม) พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ลงนามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 423/2566 เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตรรอบทำเนียบรัฐบาล

 

ในคำสั่งระบุว่า ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 416/2566 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566 กำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 00.00 น. นั้น

 

เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาทำกิจกรรมและพักค้างแรมที่บริเวณถนนลูกหลวง ฝั่งข้างกระทรวงศึกษาธิการ ใกล้ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งยังมิได้มีการเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณดังกล่าว ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน

 

ประกอบกับวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 กำหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งอาจจะมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก อันจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมถึงเพื่อให้การบริหารการจัดการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 424/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

 

จึงขยายประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตรรอบทำเนียบรัฐบาลออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00.00 น.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising