×

สธ.โชว์ ‘ธรรมนูญตำบลสู้ภัยโควิด’ แห่งแรกในไทย ที่ตำบลนาโพธิ์กลาง อุบลราชธานี ต้นแบบใช้ชุมชนร่วมมือสกัดโรค

โดย THE STANDARD TEAM
20.09.2021
  • LOADING...
Kiattipoom Wongrachit

วานนี้ (19 กันยายน) ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในประเทศไทยที่ผ่านมามีการกระจายไปในหลายพื้นที่ ทั้งกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปริมณฑล และในต่างจังหวัด ทำให้ทุกพื้นที่ต้องบริหารจัดการ เตรียมความพร้อมรับมือ ทั้งการป้องกัน ควบคุมโรค และการให้การดูแลรักษาหากพบผู้ติดเชื้อ โดยชุมชนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตระหนักและหารือร่วมกับทุกภาคส่วน หามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหา จึงได้ประกาศใช้ ‘ธรรมนูญตำบลนาโพธิ์กลาง ว่าด้วยมาตรการไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) พ.ศ. 2563’ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อกำหนดเป็นกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการสู้ภัยโควิด ซึ่งได้ขยายผลไปยังตำบล อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ด้วย

 

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด โดยธรรมนูญตำบลว่าด้วยมาตรการไวรัสโคโรนา 2019 หรือธรรมนูญตำบลสู้ภัยโควิด ของพื้นที่ตำบลนาโพธิ์กลาง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทั้งชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการ และเอกชน กำหนดแนวทางให้คนในชุมชนยอมรับเป็นกติกาและนำไปใช้ปฏิบัติโดยทันที ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 โดยผู้นำชุมชน ทำให้ประชาชนในตำบลรับทราบแนวปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การเว้นระยะห่างในชุมชน, การจัดบริการร้านอาหาร, การขออนุญาตกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้า-ออกตำบลเมื่อเข้ามาขายของในพื้นที่, กรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัด ต้องรายงานตัวต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้สนับสนุนให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง และการกักตัวในสถานที่กักตัวของชุมชน ในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายส่งผู้ติดเชื้อกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา เป็นต้น ซึ่งมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างชัดเจน 

 

“ขอชื่นชมทีมตำบลนาโพธิ์กลางทุกภาคส่วนที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดได้อย่างเข้มแข็ง ประสบความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโควิด และเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ศึกษาและนำไปใช้ ” นพ.เกียรติภูมิกล่าว 

 

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิดของตำบลนาโพธิ์กลาง พบผู้ติดเชื้อในเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 ราย เดินทางกลับจากการทำงานที่สนามมวยลุมพินีในช่วงที่มีการระบาด ส่วนปี 2564 พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 15 ราย นำเข้า 85 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย 

 

นอกจากนี้ มีกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศ กรุงเทพฯ และปริมณฑล รายงานตัวจำนวน 308 ราย ทุกรายไม่พบเชื้อ ด้วยมาตรการธรรมนูญตำบลที่เข้มแข็ง ทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้และไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising