×

THE STANDARD เปิดตัวสารคดีสะท้อนมุมมองใหม่ ชวนเข้าใจผู้คนชายแดนใต้

โดย THE STANDARD TEAM
26.04.2023
  • LOADING...
THE STANDARD

เป็นเวลาเกือบ 20 ปีนับตั้งแต่ปี 2547 พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ถูกนิยามว่าเป็นพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบ และมันคือนิยามที่คนทั่วไปในสังคมไทยรับรู้ต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งแรกที่ทีมงานTHE STANDARD ลงไปที่จังหวัดชายแดนใต้ก็รู้สึกเช่นนั้น แต่เมื่อได้ไปถึงจริงๆ ผู้คน ทิวทัศน์ และบรรยากาศของที่นั่นเปลี่ยนความเข้าใจของพวกเราอย่างสิ้นเชิง นี่คือที่มาของการทำสารคดีที่อยากถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดชายแดนใต้ในมิติใหม่ที่ไม่ใช่ความรุนแรงและสถานการณ์ แต่มันคือความคิด ชีวิต และความสร้างสรรค์ของผู้คนที่นี่ เราตั้งใจถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ผ่านสารคดี 2 เรื่อง

 

เรื่องแรกคือ ฉันเกิดในชายแดนใต้ Born in the Deep South 

 

ถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กที่สูญเสียครอบครัวจากสถานการณ์ บางคนถูกลูกหลง เสียความมั่นใจ เครียด ว้าเหว่ และที่สำคัญคืออยากแก้แค้นเอาคืน เด็กกลุ่มนี้จึงเหมือนกับระเบิดที่ต้องรีบเก็บกู้เยียวยาบาดแผลทางจิตใจ มอบโอกาสและเปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาให้ทันเวลา เปลี่ยนกับระเบิดให้กลายเป็นต้นไม้ที่งอกงามและส่งต่อดอกผลร่มเงาให้กับเด็กในพื้นที่รุ่นต่อไปที่เผชิญชะตากรรมเดียวกัน

 

เรื่องที่สองคือ S E L A M A T  P A T T A N I ความปกติที่ปัตตานี

 

ถ่ายทอดเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่มาจากหลายวัยหลายอาชีพ พยายามใช้พลังของชุมชนและผู้คนพัฒนาศักยภาพของพื้นที่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและความเข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยที่พวกเขาไม่รู้มาก่อนว่าก่อนหน้านี้คนในพื้นที่ต่างศาสนาไม่ไว้วางใจพวกเขาเลย แต่สิ่งที่พวกเขาทำได้เปลี่ยนความไว้วางใจนั้นไปสู่มิตรภาพและความเชื่อใจ เปลี่ยนบางพื้นที่เล็กๆ ในจังหวัดชายแดนใต้ให้กลับไปเหมือนก่อนเหตุการณ์ความไม่สงบ

 

THE STANDARD ร่วมกับ USAID เชิญทุกท่านร่วมรับชมสารคดีพิเศษ ฟังเสียงสะท้อนอีกมิติผ่านบทสนทนาของชีวิต ความฝันคนรุ่นใหม่ ไปจนถึงข้อเสนอแนะต่อการจัดการพื้นที่ในสารคดี Deep South ได้แล้วทาง THE STANDARD

 

ฉันเกิดในชายแดนใต้ Born in the Deep South | UNCOVER: Deep South #1

 

 

S E L A M A T  P A T T A N I ความปกติที่ปัตตานี | UNCOVER: Deep South #2 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising