×

KBank แนะ 2 โจทย์ภาคการเงินไทย ปลดล็อกการเงินสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจโตยั่งยืน ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อ 2 ล้านล้าน เป็น Net Zero ในปี 2065

โดย THE STANDARD TEAM
24.11.2023
  • LOADING...

ธนาคารกสิกรไทย กังวลคนไทยออมต่ำต้องรีบแก้ ควรส่งเสริมการออมและการลงทุน หลังไทยเข้าสังคมสูงวัย หนี้ครัวเรือนที่สูง ขีดความสามารถในการทำธุรกิจ อัตราการเกิดใหม่ต่ำ ห่วงภาระของลูกหลานในอนาคต

 

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023 ในหัวข้อ ‘Unlocking the Power of Green Financing ปลดล็อกการเงินสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจเติบโตยั่งยืน’ ว่า ปัจจุบันการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) รวมที่เป็นการจัดหาเงินกู้ในรูปแบบการเงินสีเขียว มีสัดส่วนประมาณ 73% ที่ออกและใช้กระจุกอยู่ในอเมริกาเหนือ ยุโรป และจีน 

 

ขณะที่ภาพรวมของการจัดหาเงินกู้หรือการออกบอนด์ที่เป็นรูปแบบการเงินสีเขียว ช่วงระหว่างปี 2014-2023 มีอัตราการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง แต่หากเปรียบเทียบกับข้อมูลทั่วโลก ยังมีสัดส่วนการออกบอนด์เพื่อความยั่งยืน (Sustainability) เพียงสัดส่วนที่ต่ำประมาณ 2% ของการออกบอนด์ของทั่วทั้งโลก 

 

สำหรับประเทศไทยมีสัดส่วนการออกบอนด์เพื่อความยั่งยืนต่ำกว่า 1% เปรียบเทียบกับสัดส่วนของการของบอนด์ทั้งหมดของไทย เนื่องจากประเทศไทยติดปัญหาจากประเด็นที่ไม่มีแผนหรือเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในการนำไปสู่เป้าหมาย Net Zero ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะที่ควรดำเนินการดังนี้

 

  1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งเข้ามากำหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องออกให้ได้โดยเร็ว

 

  1. การเปิดเผยข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งของธนาคารพาณิชย์ ว่ามีการออกบอนด์ด้าน Sustainability ให้กับลูกค้ามากหรือน้อยอย่างไร หรือตัวบริษัทผู้ออกบอนด์ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ต้องเปิดเผยแผนงานด้าน Net Zero อย่างไร และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มีนโยบายอย่างไรในการลงทุนด้าน Sustainability หรือ Green อย่างไร

 

ด้านแผนงานของธนาคารกสิกรไทยเริ่มต้นกำหนดแผนงาน Operation ตั้งเป้าหมาย Net Zero ในปี 2030 โดยแผนต่อไปด้าน Green Finance ตั้งเป้าพอร์ต Lending หรือการปล่อยสินเชื่อรวมจำนวน 2 ล้านล้านบาทให้เป็น Net Zero ในปี 2065 ที่ใช้ต้องระยะเวลานาน เนื่องจากต้องดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป และเพื่อให้เป็นไปอย่างสมดุล อีกทั้งยังได้ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น คือ Carbon Credit Trading Platform ยังมุ่ง Beyond Banking เช่น การส่งเสริมการให้มีจุดชาร์จไฟฟ้าสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับสตาร์ทอัพ รวมถึงยังมีตัวแทนสมาคมธนาคารไทยร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Declaration)

 

นอกจากนี้มองว่ายังมีโจทย์ที่สำคัญที่ต้องดำเนินการต่อคือ การเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ของกลุ่มลูกค้ารายเล็ก (Small Pocket) หรือคนธรรมดาที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรือมีไอเดียธุรกิจให้มีโอกาสเข้าถึงเงินทุน เข้าถึงบริการการเงินที่ดี และมีราคาที่ยุติธรรม

 

อีกทั้งควรส่งเสริมการออมและการลงทุน เนื่องจากข้อมูลระหว่างปี 2018-2020 กลุ่ม Gen Z จากเดิมที่ไม่มีแผนการออมสัดส่วน 58% ตอนนี้เริ่มวางแผนแล้ว ถือเป็นข่าวดีแม้ยังไม่เริ่มออมจริง เนื่องจากยังมีอายุน้อย ยังมีเวลาในการออกมาและลงทุน 

 

“โจทย์สำคัญของประเทศไทยคือ สังคมสูงวัย หนี้ครัวเรือนที่สูง ขีดความสามารถในการทำธุรกิจ อัตราการเกิดใหม่ของเด็กๆ ไม่มี จึงมีสัดส่วนประชากรเทมาที่กลุ่ม Baby Boomer กับ Gen X มีสัดส่วนถึง 14% ที่ไม่มีแผนการออม ซึ่งในอนาคตจะเป็นภาระของลูกหลาน

 


 

📌อัปเดตเทรนด์โลกกว่า 20+ Sessions ซื้อบัตรชมย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/TSEF2023ED 

 

ราคาพิเศษ! 2,500 บาท ถึง 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

รับชมออนไลน์ทุกที่ทั่วโลก 

ดูย้อนหลังนาน 6 เดือน (1 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567)

สรุปเนื้อหา Visual Summary ทุกเวที

 

Media Partner

📌รับสรุปเนื้อหาทุกเวที 20+ Sessions 

ซื้อบัตรชมย้อนหลังวันนี้ดูได้นานถึง 6 เดือน

https://bit.ly/TSEF2023MP 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising