×

สรรพากรเลื่อนการยื่นภาษี… มีอะไรบ้าง

02.04.2020
  • LOADING...

สถานการณ์โควิด-19 รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจึงต้องสั่งปิดสถานที่หลายประเภท ทำให้ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างต้องหยุดชะงักไป ดังนั้นเราจึงได้เห็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนทั้งการให้เงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน (อาชีพอิสระ​ ฯลฯ) รวมถึงมาตรการช่วยเหลือด้าน​ภาษี 

 

ว่าแต่การเลื่อนการยื่นภาษีครั้งนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง

 

 

ภาพประกอบ: อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท์
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories