×

เตรียมเคาะราคาค่ารถไฟฟ้าสายสีม่วง 20 บาทตลอดสาย 19 พ.ย. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
13.11.2019
  • LOADING...

หลังจากที่ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมไปศึกษาการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน โดยการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการและมีราคาค่อนข้างสูงนั้น 

 

ล่าสุดวันนี้ (13 พฤศจิกายน) ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่าในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. จะพิจารณาเรื่องการลดภาระค่าครองชีพด้านรถไฟฟ้าให้กับประชาชน 

 

โดยมาตรการที่ 1 เปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง โดยตั๋วประเภทนี้จะคิดอัตราค่าโดยสารต่อเที่ยวถูกลง จากปกติการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้าทั้งสองสายจะเก็บค่าโดยสารสูงสุดในอัตรา 70 บาทต่อเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตั๋วโดยสารร่วมจำนวน 15 เที่ยว ราคา 780 บาท คิดเป็นอัตราค่าโดยสาร 52 บาทต่อเที่ยว 

 

ตั๋วโดยสารร่วมจำนวน 25 เที่ยว ราคา 1,250 บาท คิดเป็นอัตราค่าโดยสาร 50 บาทต่อเที่ยว 

 

ตั๋วโดยสารร่วมจำนวน 40 เที่ยว ราคา 1,920 บาท คิดเป็นอัตราค่าโดยสาร 48 บาทต่อเที่ยว


ตั๋วโดยสารร่วมจำนวน 50 เที่ยว ราคา 2,350 บาท คิดเป็นอัตราค่าโดยสาร 47 บาทต่อเที่ยว 

 

มาตรการที่ 2 ลดอัตราค่าโดยสารในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ระหว่างเวลา 09.00-15.30 น. และช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งปัจจุบันเก็บอัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 14-42 บาทต่อเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เดินทางเข้า-ออกระบบในสถานีแรกภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เก็บค่าโดยสาร 14 บาทเท่าเดิม 

 

สถานีที่ 2 เก็บค่าโดยสาร 17 บาทเท่าเดิม 

 

สถานีที่ 3 เป็นต้นไป เก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย 

 

นอกจากนี้ รฟม. จะเสนอเรื่องต่างๆ ที่ตกค้างให้บอร์ดพิจารณาด้วย เช่น การพิจารณาผลงานของผู้ว่าการ รฟม. และผลการดำเนินงานของ รฟม. เป็นต้น เนื่องจากเพิ่งปิดปีงบประมาณ 2562 ไปเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีเรื่องค้างอยู่จำนวนมาก

 

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่าการพิจารณาลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าดังกล่าว กรมการขนส่งทางรางที่มี สราวุธ ทรงศิวิไล เป็นอธิบดีในขณะนั้น ได้เรียกประชุมหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ แต่ที่ผ่านมายังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะบอร์ดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมส่วนใหญ่ได้ลาออกด้วยเหตุผลทางการเมือง

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising