×

มหาดไทยพิจารณาปิดด่านชายแดนถาวร ยันปิดเท่าที่จำเป็น ไม่กระทบสัญจร ตรวจเข้มป้องกันโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
20.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (20 มีนาคม) พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงกรณีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ให้มีการพิจารณาปิดด่านต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า สำหรับจุดผ่านแดนถาวร จะพิจารณาเท่าที่จำเป็นต่อการสัญจรระหว่างแดนเหลือจังหวัดละ 1 แห่ง หรือถ้ามีความจำเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถสั่งปิดได้ทั้งหมด 

 

ส่วนจังหวัดเชียงรายที่มีพรมแดนติดกับ 3 ประเทศ จะยกให้เป็นกรณีพิเศษ 

 

สำหรับมาตรการที่จะดำเนินการกับผู้ผ่านเข้าออก ต้องพิจารณาอย่างรัดกุมทั้งกับคนไทยและชาวต่างชาติที่มาจาก 4 ประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งบุคคลมาจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องจำนวน 11 ประเทศ ต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งกำชับให้ทุกจังหวัดดำเนินการอย่างรัดกุม

 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนที่มีช่องทางผ่านแดนในพื้นที่พิจารณา ดังนี้

 

ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่อนปรนพิเศษทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว 

 

ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวรทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว (กรณีมีความจำเป็นในการใช้ช่องทาง ขอให้เหลือจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดละไม่เกิน 1 แห่ง) โดยในส่วนจังหวัดเชียงราย เหลือด้านประเทศละ 1 แห่ง

 

กรณีเป็นผู้เดินทางที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรซึ่งเป็น ‘เขตติดโรคติดต่ออันตราย’ ให้กักกันบุคคลดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

 

กรณีคนต่างด้าวให้กักกัน ณ โรงแรมที่กำหนดไว้ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 

กรณีคนไทยให้นำตัวส่งไปกักกัน ณ ที่พำนักหรือที่พักอาศัยตามภูมิลำเนา

 

กรณีเป็นผู้เดินทางที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรซึ่งเป็น ‘พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง’ ตามประกาศของกรมควบคุมโรค ให้กักกันบุคคลดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

 

กรณีคนต่างด้าวให้กักกัน ณ โรงแรมที่กำหนดไว้ โดยมีระบบแอพปพลิเคชันติดตามตัว 

 

กรณีคนไทยให้อยู่ในที่พำนักของตนเอง และอาจอนุญาตให้ไปในบางสถานที่ที่จำเป็นได้

 

ในกรณีที่สถานการณ์แพร่ระบาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ให้จังหวัดมีคำสั่งระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรดังกล่าวทันที

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories