×

ความหวังของแรงงานไทยในมาเลเซีย เมื่อเปิดด่านพรมแดนอีกครั้ง

20.04.2020
  • LOADING...

หลังการปิดด่านพรมแดนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พอวันที่ 18 เมษายน เป็นวันแรกของการกลับมาเปิดด่านพรมแดนอีกครั้ง ซึ่งบรรยากาศการเปิดด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก แรงงานไทยในมาเลเซียที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกลับเข้าประเทศ ทยอยเดินทางกลับเข้ามา โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายความมั่นคงและสาธารณสุขควบคุมอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาต้องผ่านการคัดกรอง และต้องถูกกักตัว 14 วันทันที ในสถานที่ที่ทางการได้เตรียมไว้ตามภูมิลำเนาของแต่ละคน

 

หลายคนเมื่อผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง มีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม แม้ว่าจะถูกกักตัวอีก 14 วัน ซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็บอกว่า อยากกลับบ้าน รอวันที่ด่านพรมแดนกลับมาเปิดอีกครั้ง อาศัยอยู่ที่มาเลเซียลำบากมากตอนนี้ ร้านก็ถูกปิด เงินก็ไม่มี แล้วยังไม่มีญาติพี่น้อง บางรายบอกว่า ต้องรวมเงินกันเพื่อให้เพื่อนบางคนได้ไปขอใบรับรองแพทย์ เพราะอยากให้ได้กลับบ้านทุกคน

 

โดยในแต่ละวัน ด่านพรมแดนแต่ละที่จะมีการกำหนดจำนวนผู้ผ่านเข้าออก โดยต้องลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งต้องเตรียมเอกสารรับรองการเดินทางจากสถานทูต และใบรับรองแพทย์ระบุคำว่า ‘Fit To Fly’ ซึ่งหลายคนเมื่อเดินทางมาถึงด่านพรมแดนแล้ว ต้องพบกับความผิดหวัง เนื่องจากเอกสารไม่ครบ จึงไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาได้

 

ทั้งนี้ ยังมีแรงงานบางส่วนเดินทางเข้ามาผ่านเส้นทางธรรมชาติอย่างผิดกฎหมาย บางส่วนบอกว่า ที่ต้องหนีกลับเข้ามาเพราะไม่มีเงิน ไม่มีจะกินแล้ว ยอมกลับมาโดนจับดีกว่า หรือบางส่วนบอกว่า ไม่มีเงินที่จะไปขอใบรับรองแพทย์ และขั้นตอนทางเอกสารมันยุ่งยาก เลยเลือกที่จะหนีกลับเข้ามาทางเส้นทางธรรมชาติแบบผิดกฎหมาย โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาแบบผิดกฎหมายต้องถูกจับคัดกรอง กักตัว และเปรียบเทียบปรับ

 

 

ภาพ: พงพัฒน์ มะหะหมัด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories