×

ครม. เห็นชอบแผนปลดล็อกให้กองทุนน้ำมันฯ กู้ยืมได้เกิน 4 หมื่นล้าน เพื่อตรึงราคาดีเซล

15.03.2022
  • LOADING...
กองทุนน้ำมัน

ครม. เห็นชอบแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563-2567 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ปลดล็อกกองทุนน้ำมันฯ ให้กู้เงินได้เกินเพดาน 4 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

 

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (15 มีนาคม) เห็นชอบทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 3/64 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในส่วนของแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) และแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

 

โดยที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติเห็นชอบ ร่างแผนรับรองวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันฯ ยกเลิกการกำหนดวงเงินบริหารกองทุนน้ำมันฯ รวมวงเงินกู้ยืมต้องไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่แผนรองรับวิกฤตฯ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ระบุการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันฯ ต้องมีจำนวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท  

 

ทั้งนี้ จะมีการออกร่าง พ.ร.ฎ. เพื่อแก้ไขกรอบวงเงินดังกล่าวต่อไป รวมทั้งยังได้มีการปรับกลยุทธ์การถอนกองทุนน้ำมันฯ (Exit Strategy) โดยให้ยกเลิกการปรับสัดส่วนการช่วยเหลือลงครึ่งหนึ่ง เมื่อฐานะกองทุนน้ำมันใกล้ติดลบตาม พ.ร.ฎ. ขยายกรอบวงเงินฯ กู้เป็น 3 หมื่นล้านบาท แต่ยังคงดำเนินการหารือการปรับลดภาษีสรรพสามิต เพื่อให้ระดับราคาไม่ปรับตัวสูงขึ้นมากนักและเริ่มดำเนินการกู้เงินเพื่อให้กองทุนน้ำมันไม่ขาดสภาพคล่อง

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงแผนรองรับวิกฤตการณ์ในส่วนของหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันฯ ในครั้งนี้ ทำเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และให้มีเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันฯ อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

 

ด้าน สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม. ว่าการปรับให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถกู้ยืมได้เกิน 4 หมื่นล้านบาท จะทำให้การตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ 30 บาทต่อลิตร สามารถทำได้นานขึ้น โดยปัจจุบันภาครัฐยังอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 7 บาท อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามราคาน้ำมันในตลาดโลกแบบวันต่อวัน

 


ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

Twitter: twitter.com/standard_wealth

Instagram: instagram.com/thestandardwealth

Official Line คลิก https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising