×

ธณิกานต์นั่งประธาน กมธ. พิจารณากฎหมายยุติการตั้งครรภ์ เผยมีตัวแทนผู้หญิงเข้าร่วมถึง 2 ใน 3

โดย THE STANDARD TEAM
26.12.2020
  • LOADING...
ธณิกานต์นั่งประธาน กมธ. พิจารณากฎหมายยุติการตั้งครรภ์ เผยมีตัวแทนผู้หญิงเข้าร่วมถึง 2 ใน 3

วานนี้ (25 ธันวาคม) ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางซื่อ-ดุสิต และประธานนโยบายสตรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรักษาการประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของสตรี (เพื่อสอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 28) มาตรา 301 และมาตรา 305 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ

 

ธณิกานต์กล่าวว่าปัญหาสังคมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องในประเด็นท้องไม่พร้อมหรือแท้งไม่ปลอดภัย และมายด์เซ็ตของคนในสังคม การตีตราผู้หญิงเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นผู้ร้าย ตลอดจนคุณภาพของเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่าสัดส่วนของตัวแทนผู้หญิงที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการร่วมกันพิจารณามีมากกว่าครึ่งหนึ่ง หรือเทียบได้กับจำนวน 2 ใน 3 ของคณะกรรมาธิการชุดนี้ (26 คนจาก 39 คน) เพื่อที่จะเป็นตัวแทนเสียงของผู้หญิงได้อย่างมีนัยสำคัญที่แท้จริง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories