×

กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ฟัน ‘ธนาธร’ พ้น ส.ส.-ศาลมีอำนาจสั่งหยุดทำหน้าที่ก่อน จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยได้

โดย THE STANDARD TEAM
16.05.2019
  • LOADING...
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ว่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรค 4 หรือไม่ เนื่องจากมีความปรากฏ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า ธนาธรถือครองหุ้นในกิจการสื่อมวลชนหรือหนังสือพิมพ์ อันเป็นลักษณะต้องห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพความเป็น ส.ส. ต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ประกอบมาตรา 98(3) ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้ามของสมัคร ส.ส.

 

ทั้งนี้ตามมาตรา 82 วรรค 2 ยังกำหนดด้วยว่า หากศาลรัฐธรรมนูญปรากฏเหตุอันควรสงสัยได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนกรณีดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงตามที่ถูกร้องเรียนจริง ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย และหากศาลมีคำวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่จะไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่ง

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories