×

นายกฯ เซ็นมอบ ธนกร รัฐมนตรีป้ายแดง ผงาดคุมกรมประชาสัมพันธ์-อสมท

โดย THE STANDARD TEAM
06.12.2022
  • LOADING...
ธนกร วังบุญคงชนะ

วันนี้ (6 ธันวาคม) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 238/2563 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นั้น

 

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 238/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ดังนี้

 

มอบหมายและมอบอำนาจให้ ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในกรมประชาสัมพันธ์ และการมอบหมายให้กำกับรัฐวิสาหกิจในบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising