×

คืบหน้าควบรวม TMB-ธนชาต เคาะขาย ‘บลจ.ธนชาต’ ให้พรูเด็นเชียลมูลค่า 8.4 พันล้าน

โดย THE STANDARD TEAM
30.09.2019
  • LOADING...
Thanachart

หลังจากที่ธนาคาร TMB และธนาคารธนชาต เดินหน้าแผนควบกิจการ ความคืบหน้าล่าสุดคือทางธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บลจ.ธนชาต ในสัดส่วน 75% และ 25% ตามลำดับ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ (Prudential) ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อม 100% ในอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (สิงคโปร์) (Eastspring) โดยมูลค่าธุรกรรมรวมคาดว่าไม่ต่ำกว่า 8,400 ล้านบาท

 

โดยการขายในส่วนแรก ธนชาตจะขายหุ้นในสัดส่วน 25.1% (จากที่ถืออยู่ทั้งหมด 75%) ขณะที่ธนาคารออมสินจะขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ 25% ให้กับพรูเด็นเชียล คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายรวมในครั้งแรกนี้เท่ากับ 4,200 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการซื้อขายเสร็จสิ้น พรูเด็นเชียลจะถือหุ้นใน บลจ.ธนชาตในสัดส่วน 50.1% และธนาคารธนชาตจะถือหุ้น 49.9%

 

ฟาก TMB ปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) 35% ซึ่งหลังจากเข้าซื้อหุ้นธนชาต ทาง TMB ก็จะถือหุ้น บลจ.ธนชาต 49.9% โดยอ้อม โดยทั้ง TMB และอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (สิงคโปร์) ได้มีการวางแผนที่จะรวมกิจการของ 2 บลจ. ระหว่าง บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ธนชาตเข้าด้วยกัน และเสร็จปี 2564

 

เมื่อทั้ง 2 บลจ. รวมกันแล้ว จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นอันดับที่ 4 ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ประมาณ 6 แสน 5 หมื่นล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562) และภายใน 5 ปี TMB จะดำเนินการขายหุ้นที่ถืออยู่ใน บลจ. ใหม่ทั้งหมด ให้กับพรูเด็นเชียล

 

ทั้งนี้ สำหรับการขายในส่วนแรก 25.1% จำนวน 2,100 ล้านบาท TMB จะมีการบันทึกรายการขายดังกล่าวจากธนาคารธนชาตซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories