×

ประกาศ ‘ไทยภักดี’ เป็นพรรคการเมืองแล้ว หมอวรงค์ นั่งหัวหน้า ชูเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
04.11.2021
  • LOADING...
ไทยภักดี

วันนี้ (4 พฤศจิกายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยภักดี

 

สำหรับพรรคไทยภักดีมีชื่อย่อ ทภด และชื่อภาษาอังกฤษ Thaipakdee (TPD)

 

ภาพเครื่องหมายของพรรคเป็นรูปหัวใจ ซึ่งตามข้อบังคับพรรคข้อ 4 วรรคสอง ระบุว่า ‘ภาพเครื่องหมายของพรรคเป็นรูปหัวใจ ภายในรูปหัวใจ ประกอบด้วย สีแดง หมายถึง ชาติ และหมายความรวมถึง ความนิยมในชาติ สีเหลือง หมายถึง ศาสนา สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อนำทั้งสามสีมารวมกันเป็นรูปหัวใจ หมายถึง การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนทั้งชาติที่ยึดมั่นในหลักศาสนา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์’

 

คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคข้อ 6 (1) ประกาศว่า ‘พรรคไทยภักดี จะปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีปณิธานที่มั่นคง ชัดเจนต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’

 

ขณะที่ข้อบังคับพรรคข้อ 114 ในกรณีพรรคสิ้นสภาพหรือยุบพรรค ให้ทรัพย์สินหลังชำระบัญชีแล้วตกเป็นของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สำหรับหัวหน้าพรรคไทยภักดีคือ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม และมี วิชัย ล้ำสุทธิ เป็นเลขาธิการพรรค

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising