×

โควิดไทยตรวจน้อยพบผู้ติดเชื้อเยอะ ทั่วประเทศตรวจ 10 ราย เจอ 4 ราย ใน กทม. วิกฤต ตรวจ 5 ราย เจอ 3 ราย

05.08.2021
  • LOADING...

วันนี้ (5 สิงหาคม) ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดประจำวัน ไทยมีผู้ติดเชื้อรวม 20,920 ราย และเสียชีวิต 160 ราย แต่หากเจาะลงไปดูในข้อมูลที่เปิดเผยโดยกระทรวงสาธารณสุข จากเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/ จะพบว่าไทยมีสถิติการตรวจหาเชื้อย้อนหลัง 14 วัน เฉลี่ย 49,301 ราย แต่มีผู้ติดเชื้อใหม่ 20,920 ราย คิดเป็น 42% หรือตรวจ 10 ราย พบเชื้อ 4 ราย

 

และหากเจาะดูข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกัน (5 สิงหาคม) มีผู้ติดเชื้อใหม่ 4,154 ราย ส่วนจำนวนการตรวจหาเชื้อเฉลี่ยย้อนหลัง 14 วัน คือ 7,167 ราย คิดเป็น 58% หรือเฉลี่ยตรวจ 5 ราย พบเชื้อ 3 ราย 

 

อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกเคยแนะนำว่าอัตราการตรวจพบเชื้อไม่ควรเกิน 5% ถึงจะถือว่าควบคุมการระบาดได้ ซึ่งการลดอัตราการตรวจพบเชื้อทำได้ 2 ทาง คือลดจำนวนผู้ติดเชื้อในชุมชุนด้วยการตัดวงจรการระบาด และอีกทางคือเพิ่มการตรวจหาเชื้อให้เข้าถึงมากขึ้น

 

ขณะที่แบบจำลองของกองระบาดวิทยา และสำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข คาดการณ์ว่ามีการรายงานผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลืองต่ำว่าความจริง 6 และ 3 เท่าตามลำดับ

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising