×

ไทยติด Top 10 ประเทศที่มีอภิมหาเศรษฐีจาก ‘ทุนนิยมพวกพ้อง’ มากที่สุด โดย The Economist

โดย THE STANDARD TEAM
16.03.2022
  • LOADING...
The Crony-capitalism

The Economist เผยการจัดอันดับประเทศที่มีอภิมหาเศรษฐีจาก ‘ทุนนิยมพวกพ้อง’ (The Crony-capitalism) มากที่สุด ผ่านบทความ ‘เศรษฐกิจปรสิต’ (The Parasite Economy) ที่มีการเทียบสัดส่วนความมั่งคั่งของอภิมหาเศรษฐีกับ GDP ของประเทศนั้นๆ ในปี 2021 ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพล และสามารถหาผลประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลประเทศของตนได้ทั้งสิ้น

 

โดย The Economist ได้สำรวจและแบ่งกลุ่มบรรดาอภิมหาเศรษฐีจำนวน 2,755 ราย แบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาล และกลุ่มธุรกิจที่สัมพันธ์ไม่ใกล้ชิดรัฐบาล ซึ่งธุรกิจที่เข้าข่ายทุนนิยมพวกพ้อง มักเป็นธุรกิจกลุ่มเสี่ยงที่แสวงหาผลกำไรหรือผลตอบแทนจากจากใกล้ชิดรัฐบาล เช่น การธนาคาร บ่อนคาสิโน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกลาโหมหรือป้องกันประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่นำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอย่าง การขุดเจาะน้ำมัน ทำเหมืองแร่หรือการประมง

 

จากการอันดับครั้งล่าสุดนี้ รัสเซียยังคงครองอันดับ 1 เมื่อเทียบกับการจัดอันดับเมื่อปี 201 สะท้อนสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของบรรดาอภิมหาเศรษฐีที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลรัสเซีย ซึ่งครองความมั่งคั่งสุทธิราว 28% ของ GDP รัสเซียในปี 2021 ที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี 2016 ราว 10% แต่ในปี 2022 อาจมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขสัดส่วนดังกล่าว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของบรรดาประเทศต่างๆ ในประชาคมโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ยุโรปและบางประเทศในเอเชีย เพื่อตอบโต้และสร้างแรงกดดัน หลังรัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 

ในขณะที่บรรดาชาติสมาชิกในอาเซียน 5 จาก 10 ประเทศ ติด Top 10 จากการจัดอันดับในครั้งนี้ โดยมีมาเลเซียนำมาเป็นอันดับที่ 1 ในย่านนี้ ตามมาด้วยสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทยตามลำดับ โดยไทยรั้งอันดับที่ 9 ของโลก ขยับเพิ่มขึ้น 3 อันดับจากอันดับที่ 12 เมื่อปี 2016 

 

The Crony-capitalism

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising